Народни посланик Радован Вуковић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Радован Вуковић, Клуб посланика СНСД Милорад Додик поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Једном граду ће бити, можда, искључена вода већ 1.6. ове године. Питање сам стално постављао, везано за рјешење проблема Водовода у Билећи и његовог дуга од 6,5 или колико већ милиона, начелник је много пута организовао састанке, много пута и никада још до сада није ријешено. И сада је извјесни господин Владислав Владичић, написао, ја ћу вам искључити воду 1.6. и поморити једну читаву општину која има милијарду и 300 милиона ресурса кубика. Питам неког:

Да ли зна за овај допис од стране Електрохерцеговине?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-163/15

Датум: 29.05.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање          

Народни посланик Радован Вуковић ( Клуб посланика СНСД Милорад Додик ) на 4. сједници, одржаној 19., 20. и 21. маја  2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:    

Једном граду ће бити, можда, искључена вода већ 1.6. ове године. Питање сам стално постављао, везано за рјешење проблема Водовода у Билећи и његовог дуга од 6,5 или колико већ милиона, начелник је много пута организовао састанке, много пута и никада још до сада није ријешено. И сада је извјесни господин Владислав Владичић, написао, ја ћу вам искључити воду 1.6. и поморити једну читаву општину кола има милијарду и 300 милиона ресурса кубика. Питам неког:

Да ли зна за овај допис од стране Електрохерцеговине“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР   

ЈП „Водовод“ а.д. Билећа је 11.05.2015. године факсом прослиједио Министарству индустрије, енергетике и рударства Обавјештење ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње број 02-0230-859-01/15 од 06.05.2015. године (доставља се у прилогу) о заказаној обустави испоруке електричне енергије за дан 01.06.2015. године.

Дуговања ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за испоручену електричну енергију закључно са даном 31.03.2015. године износе 6.727.499,70 КМ. Предузеће ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је тужило ЈП „Водовод“ а.д. Билећа и укупно је донесено пет правоснажних пресуда у вези дуга за утрошену електричну енергију.

ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је, у циљу помоћи локалним заједницама и становништву, у периоду 1996. до 2004. године вршило плаћање утрошене електричне енергије за објекте водоснабдијевања у општини Билећа, на основу одлука органа управљања. Цјелокупна потрошња електричне енергије за потребе ових објеката вођена је као властита потрошња Хидроелектрана на Требишњици.

Оваква пракса је трајала до фебруара 2004. године, након чега се потрошња електричне енергије фактурише потрошачу ЈП „Водовод“ а.д. Билећа. Овакав став органа управљања ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ заузет је након упозорења од стране овлаштених ревизорских институција, те одредби из правила и процедура рачуноводствене и финансијске контроле.

Министарство је кроз директну посјету Општини Билећа у фебруару 2015. године непосредно упознато са укупном проблематиком и дуговањима Водовода Билећа.

Представници Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Општине Билећа и ЈП „Водовод“ а.д. Билећа су 7. априла 2015.године на састанку организованом у Министарству индустрије, енергетике и рударства детаљно упознали ово министарство о укупној проблематици водоснабдјевања у Билећи, након чега су Министарство индустрије, енергетике и рударства и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде информисали Владу о овом проблему.

Влада Републике Српске је, након разматрања Информације о проблематици дуговања ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за утрошену електричну енергију, донијела Закључак број 04/1-012-2-827/15 од 23.04.2015. године, којим се, између осталог,  препоручује Управи ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње да понуди привредном друштву ЈП „Водовод“ а.д. Билећа уговор о репрограмирању дуговања на период 10 или више година уз услов претходне уплате трошкова ПДВ-а који има ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у оквиру својих законских могућности учинило оно што је било могуће у овом тренутку, те је у складу с тим и донесена одлука Управе ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње о репрограму дуга ЈП „Водовод“ а.д. Билећа под посебним условима.

Управа ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је, у складу са претходно наведеним закључком Владе, разматрала и по датој препоруци одлучила да привредном друштву ЈП „Водовод“ а.д. Билећа понуди репрограмирање дуга према приједлогу Уговора о репрограму дуга на период од 180 мјесеци уз претходни услов уплате ПДВ-а и судских трошкова (акт број 02-0230-938-02/15 од 19.05.2015. године, који достављамо у прилогу).

 
 

                            МИНИСТАР

                                      Петар Ђокић

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               

 

 

 

 

 

19.05.2015
Сазив: 
9