Народни посланик Рамиз Салкић Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Рамиз Салкић, Клуб посланика Покрет за државу, поставио је између двије сједнице, 24. фебруара 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Када ће Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске спровести одлуку Врховног суда РС по тужби дјеце и родитеља из Врбањаца и пресуду Основног суда у Сребреници по тужби родитеља и ученика из Коњевић Поља и омогућити изучавање босанског језика и наставу на босанском језику у образовном процесу Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број:07.032/011-17/ 23

Дана,06.03.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање
 
Народни посланик Рамиз Салкић, Клуб посланика Покрет за државу, поставио је између двије сједнице, 24. фебруара 2023. године, сљедеће посланичко питање:
 
''Кад ће Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске спровести одлуку Врховног суда  РС по тужби дјеце и родитеља из Врбањаца и пресуду Основног суда у Сребреници  по тужби родитеља и ученика из Коњевић поља и омогућити изучавање босанског језика и наставу на босанском језику у образовном процесу Републике Српске?''
 
У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:
 
О Д Г О В О Р
 
Неспорно је да је дана 14.11.2019. године, Врховни суд Републике Српске, донио Пресуду бр. 73 0 П 018311 19 Рев 2,  у правној ствари тужиоца Алекић Ахмета и др., против  тужене Републике Српске и Основне школе „Свети Сава“ из Котор Вароша, ради дискриминације, којом је ревизија тужиоца усвојена, обе нижестепене пресуде преиначене на начин да је пресудом, између осталог, утврђено да су тужени, онемогућавањем, ограничавањем и искључивањем увођења националне групе предмета по босанском наставном плану и програму Зеничко-Добојског кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, повриједили право тужиоца.
Иако је у школама Републике Српске, прије доношења Закона о основном васпитању и образовању, уведена национална група предмета према Привременом споразуму о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника, у којима је било 18 или више дјеце повратника у разреду (или минимални број прописан законом, који се тражи за мјешовите разреде), који је престао да важи, а на који  споразум  се позива суд код доношења пресуде чије се извршење тражи, напомињемо да није могуће увођење националне групе предмета појединачно за ученике, будући да тужиоци, на које се односи пресуда, више нису ученици школе, односно исту су завршили.
 
Такође је неспорно да је Пресудом Основног суда у Сребреници број: 82 0 П 012368 21 П 5 од 19.12.2022. године у правној ствари тужиоца Амине Ахметовић и др., против  тужене ОШ ''Петар Кочић'' Кравице  и умјешача у поступку РС, Министарство просвјете и културе, ради утврђивања дискриминације из области образовања,усвојен тужбени захтјев, у којем се, између осталог,  наводи да је тужена директно и индиректно дискриминисала  тужиоце на етничкој и језичкој основи....и ускратила право да: ''изучавају босански језик и латинично писмо, као школски предмет у оквиру школског образовног процеса.
 
Против наведене пресуде уложена је жалба Окружном суду, тако да пресуда није правоснажна и по истој се не може поступити.
 
Указујемо да је у Уставу Републике Српске утврђено : ''Службени језици Републике Српске су: језик српског народа, језик хрватског народа и језик бошњачког народа''. Према творбеним правилима српског језика од ''српски народ'' изводи се еквивалентан назив ''српски језик'' и од ''хрватски народ'' изводи се еквивалентан назив ''хрватски језик'', а од ''бошњачки народ'' могуће је једино извести назив ''бошњачки језик'', а никако није могуће извести назив ''босански језик''. Из наведеног је јасно да назив босански језик нема упориште у уставној дефиницији којом се одређује да су службени језици у Републици Српској: ''језик српског народа, језик хрватског народа и језик бошњачког народа''.
Посебно указујемо да данас у Босни и Херцеговини живе три конститутивна народа који имају право да користе своје националне језике, наравно равноправно. Настава  се у школи изводи на службеним језицима конститутивних народа, уз коришћење оба службена писма.
Нема ниједног доказа у пресудама да  тужиоци нису могли ићи у школу  у Републици Српској,  да им није омогућено да говоре на свом матерњем језику, нити им је онемогућено да пишу латиницом.
 
                
Достављено :                                                                                                                МИНИСТАР
1. Наслову                                                                                                              
2. А/а                                                                                                                          Жељка Стојичић
 
 

 

 

24.02.2023

Име посланика:

Сазив: 
11