Народни посланик Рамиз Салкић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Рамиз Салкић, Клуб посланика Покрет за државу, поставио је на Трећој редовној сједници, 15. јуна 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            На сједници Народне скупштине, приликом усвајања закона о правима породице са четворо и више дјеце на новчану накнаду, сугерисао сам да би овим законским рјешењем могло доћи до дискриминације дјеце и њихових породица која похађају наставу у истуреним одјељењима школа из ентитета ФБиХ у насељима Нова Касаба и Врбањци. Ви сте у завршном обраћању казали да та дјеца и њихове породице неће бити дискриминисане и да ће захтјеви бити позитивно ријешени. Примјеном закона више породица ученика који похађају ове двије истурене школе дошле су у проблем јер њихове школске потврде не уважавају и елиминишу их из права за надокнаду. Моје питање Вама је:

            Хоће ли породице Ибрић, Авдић, Османовић, Велић, Омеровић, Делић, Дедић, чија дјеца похађају наставу у Новој Касаби, а станују у Милићима и Братунцу и Татар Изета из Котор Вароша остварити своја права без дискриминације, коју сте обећали у завршној ријечи приликом усвајања овог закона?

ОДГОВОР:

Број: 20.01/052-4728/23

Датум: 6. јул 2023. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

н/р генерални секретар Далибор Панић

 

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

 

Народни посланик Рамиз Салкић, Клуб посланика Покрет за државу, поставио је на Трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 14. и 15. јуна 2023. године, сљедеће посланичко питање Предсједнику Владе Републике Српске:

 

“На сједници Народне скупштине, приликом усвајања закона о правима породица са четворо и више дјеце на новчану накнаду, сугерисао сам да би овим законским рјешењем могло доћи до дискриминације дјеце и њихових породица која похађају наставу у истуреним одјељењима школа из ентитета ФБиХ у насељима Нова Касаба и Врбањци. Ви сте у завршном обраћању казали да та дјеца и њихове породице неће бити дискриминисане и да ће захтјеви бити позитивно ријешени. Примјеном закона више породица ученика који похађају ове двије истурене школе дошле су у проблем јер њихове школске потврде не уважавају и елиминишу их из права за надокнаду.

Моје питање гласи: Хоће ли породице Ибрић, Авдић, Османовић, Велић, Омеровић, Делић, Дедић чија дјеца похађају наставу у Новој Касаби, а станују у Милићима и Братунцу и Татар Изета из Котор Вароша остварити своја права без дискриминације, коју сте обећали у завршној ријечи приликом усвајања овог закона?

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

                                                                                                                                              

            Одредбама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), прописано је да право остварује незапослени родитељ као и самохрани родитељ, када поред других таксативно наведених услова, испуњава и тај да малољетна дјеца живе са њим у заједничком домаћинству и да се налазе на редовном основном школовању у Републици Српској, уколико за то испуњавају услове (члан 6, став 1. тачка 3. Закона).

            У конкретном случају, дјеца лица која су наведена у посланичком питању, похађају Основну школу „Малта“ Ново Сарајево, ЕДУ Нова Касаба.

Министарство породице, омладине и спорта је, припремајући одговор на посланично питање, консултовало и Министарство просвјете и културе, које је потврдило да  Јавна установа Основна школа „Малта“ Ново Сарајево, ЕДУ Нова Касаба, егзистира на подручју Федерације Босне и Херцеговине, слиједом чега подносиоци захтјева не испуњавају један од Законом прописаних услова - да им се дјеца налазе на редовном основном школовању у Републици Српској.

Напомињемо да је члан 30. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 81/22), прописао да, уколико постоји потреба за измјеном постојеће и доношењем нове Мреже школа у Републици Српској, Министарство просвјете и културе, на приједлог јединице локалне самоуправе, доставља приједлог Влади Републике Српске која доноси Одлуку о броју и просторном распореду основних школа (Мрежа школа).

Одлука о броју и просторном распореду основних школа (Мрежа школа) из 2018. године која је на снази, не препознаје и не наводи ОШ „Малта“ Ново Сарајево, ЕДУ Нова Касаба. Егзистирање ове школе на територији Федерације Босне и Херцеговине указује на то да иста није ни могла бити основана на територији Републике Српске нити уписана у Мрежу школа Републике Српске.

 

                                                                                       

                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                  

                                                                                                                         Селма Чабрић

 

Прилог:

-по два примјерка на оба службена писма (ћирилица и латиница)

-електронска форма - ЦД (WORD, ћирилица и латиница)

 

Достављено:

-Наслов

-а/а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2023

Име посланика:

Сазив: 
11