Народни посланик Симуна Жакула Министарству финансија; Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Симуна Жакула, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Шеснаестој сједници одржаној 8. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Када ће бити исплаћена и зашто касни туђа њега и помоћ, те средства за права на изједначавање могућности?

ОДГОВОР:

Број:11/05-012-122/17

Датум:22.02.2017. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се-

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) достављамо одговор на посланичко питање  народног посланика Симуне Жакула, а које гласи: “Када ће бити исплаћена и зашто касни туђа њега и помоћ, те средства за права на изједначавање могућности?“

               Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12 и 90/16) прописано је да се у Буџету Републике обезбјеђују средства за суфинансирање права на новчану помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица, као и за здравствено осигурање корисника наведених права, и то у висини од 50% од износа који је признат рјешењем центра за социјални рад, односно, службе социјалне заштите. Такође, у Буџету Републике се обезбјеђују средства за финансирање права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју.  

              У току 2016. године је долазило до кашњења у исплати наведених права, из разлога што у буџету Републике у дато вријеме нису била остварена планирана средства у потребном износу, те из разлога што планирана средства нису била довољна за измирење обавеза по овом основу.

               Исплата средстава за финансирање права на додатак за помоћ и његу другог лица је извршена у првој половини фебруара 2017. године за мјесец децембар 2016. године, с тим да је исплата средстава за јануар 2017. године извршена 22.02.2017.године.

               Последња исплата средстава за финансирање права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју је извршена у септембру за првих осам мјесеци 2016. године.

                Укупан износ потребних средстава за исплату права за 2016. годину је био 21.475.166,76КМ. Министарство здравља и социјалне заштите је  приликом израде Документа оквирног буџета за периоде 2015-2017,  2016-2018 и 2017-2019 подносило захтјеве Министарству финансија за позицију Трансфера јединицама локалне самоуправе у складу са реалним потребама -оквирно 24 милиона КМ.  

               Министарство здравља и социјалне заштите ће у 2017. години вршити исплату средстава за финансирање права на додатак за помоћ и његу другог лица и права на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју у складу са расположивим буџетским средствима, у сарадњи са Министарством финансија.

 

               С поштовањем,

 

                                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                               Драган Богданић, др мед.

 

 

08.02.2017
Сазив: 
9