Народни посланик Славко Глигорић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Када ће кренути излагање на подручју оптшине Петрово везано за  рјешавање имовинских књига које се налазе на општини Грачаница, а нису пренесене на Општину, с обзиром да то представља један проблем око рјешавања имовинских и правних односа у општини Петрово?

ОДГОВОР:

Број: 21.01/052-498/17

Датум: 23.08.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а  с е

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС, на 20. Сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. јула 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 „ Када ће кренути излагање на подручју општине Петрово везано за рјешавање имовинских књига које се налазе на општини Грачаница, а нису пренесене на општину, с обзиром да то представља један проблем око рјешавања имовинских и правних односа у општини  Петрово?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове обавезна је да у свом поступању примјењује Закон о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 110/16). Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2017. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 24/17), предвиђено је оснивање катастра непокретности за катастарске општине Петрово и Какмуж на територији општине Петрово. Напомињемо да је поступак оснивања катастра непокретности веома сложен, јер се састоји од низа радњи и поступака у самој припреми базе катастра непокретности, која представља један од предуслова за сами поступак излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима. Овим путем Вас обавјештавамо да су активности на припремама база катастра непокретности за двије наведене катастарске општине на територији општине Петрово, а према службеним евиденцијама које се воде код надлежне Подручне канцеларије Петрово, у току, те ће се након израде привремене базе катастра непокретности кренути са поступком излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима, а у сврху оснивања катастра непокретности.

С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                                         ДИРЕКТОР      

1. Наслову,                                                                       Милош Комљеновић, дипл.правник

2. Архива .

 

 

 

18.07.2017

Име посланика:

Сазив: 
9