Народни посланик Славко Глигорић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС-НС-СРС поставио је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Шта се урадило и шта се чини у смислу трајног рјешења Града Добоја од поплава, односно корита ријеке Босне и ријеке Спрече, која у дијелу од Лукавца до Добоја плави лијеву страну  насеља?

ОДГОВОР:

Број: 12.07-337-324 /15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Славко Глигорић (Клуб посланика ДНС-НС-СРС) на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 15. априла 2015.године поставио је сљедеће посланичко питање:

„Шта се урадило и шта се чини у смислу трајног рјешења Града Добоја од поплава, односно корита ријеке Босне и ријеке Спрече, која у дијелу од Лукавца до Добоја плави лијеву страну насеља ?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Ради што квалитетнијег сагледавања потреба за подизањем степена заштите од штетног дјеловања вањских и унутрашњих вода на  одговарајући степен и ниво сигурности, након катастрофалних поплава, које су у мају 2014. године задесиле  шире подручје Града Добоја, на наш захтјев од стране Завода за водопривреду извршен је  преглед тренутног функционалног стања водопривредних објеката и сачињен је Мастер план за средњи и доњи ток ријеке Босне.

У израђеном Мастер плану су разматрани узроци настанка поплава и ургентне и краткорочне мјере за санацију и доградњу система за заштиту од штетног дјеловања вода у Добоју.

Са Градоначелником Добоја и његовим сарадницима одржан је састанак 01.08.2014. године на коме су усаглашене све мјере и тада су  договорене и обавезе које преузима Јавна установа „Воде Српске“ да имплементира мјере које су кандидоване  да се финансирају из кредитних средстава ЕИБ-а. Представници ЕИБ-а, 07.08.2014.год обавијестили су нас да су  двије тражене ургентне мјере:

  • Изградња заштитног насипа у дужини од 1.2 km и уређење дионице основног корита ријеке Босне уз насеље Баре -Добој ,процијењена вриједност радова је 1,200,000.0 евра,
  • Регулација потока – ободног канала Лијешањ на дужини од 2 km –Добој , процијењена вриједност радова је 750.000,00 евра

одобрене  да се финансирају из постојеће кредитне линије пројекта Хитне помоћи заштите од поплава. ЕИБ-а је ангажовала и консултантску кућу COVI кој ће радити на припреми тендерске документације.

Пошто за ове двије мјере није израђена пројектна документација ,планирано је да се иста изради из  средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Пошто су биле потребне хитне интервенције,  Републички штаб за ванредне ситуације донио је наредбе које се односе на:

  1. Уклањање "уских грла" у минор и мајор кориту ријеке Босне, са Регулацијом  дијела  ријеке  Лукавице, од ушћа у Босну до старог Пута Добој-Модрича и уређења дијела корита Лијешањ, у вриједности од..........................................................1,000,000.00 КМ
  2. Наставак уређења корита ријеке Босне у смислу повећања протицајног профила у низводном дијелу насеља Баре, у вриједности од................................... .150,000.00 КМ
  3. Израда  Главног  пројекта  заштитног насипа у  дужини  од  1,5 km  и  уређење  дионице основног корита ријеке Босне уз насеље Баре-Добој, у вриједности од .....120,000.00 КМ
  4. Израда пројектне документације за регулацију потока-ободног канала  Лијешањ на  дужини од 2,0 km , у вриједности од ............................................................80,000.00 КМ
  5. Израда пројектне документације за заштиту од поплава и уређење корита ријеке Босне, на сектору града Добоја од новог моста па узводно до ушћа ријеке Усоре, у вриједности од ...........................................................................................173.160,00 КМ

                                                                                                                 УКУПНО                      1.423.160,00 КМ

 

Јавна установа „Воде Српске“ је покренула активности на реализацији мјера које је донио Републички штаб за ванредне ситуације,  тако да су неки од узрока плављења отклоњени, доградњом дионице непосредног ушћа потока Лијешањ у ријеку Босну у дужини од 200 m узводно од моста на магистралном путу Брод-Сарајево, одакле је и био главни правац плављења  и дјелимично уклањање наплавног материјала са старог жељезног моста за топлану.

Жељени ниво заштите постићи ће се када се реализују сви горе наведени радови  и радови по пројектним рјешењима из Главног пројекта уређења основног корита и инудационог протицајног профила ријеке Босне од Новог -Јапанског моста па узводно до ушћа ријеке Усоре, а за који још увијек нису обезбијеђена средста.

Уређењем корита ријеке Босне на ширем градском подручју изградњом регулационих радова од жељезничког моста у Руданци па узводно до Новог-јапанског моста,  трансфер великих вода на подручју града Добоја значајно ће се побољшати, односно доћи ће до обарања „доње воде“ која у тренутним условима има утицај на формирање воденог огледала при великим водама све до моста за топлану.

 

 

                                                                                                       М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                    проф. др  Стево Мирјанић

                                               

 

 

 

 

15.04.2015
Сазив: 
9