Народни посланик Славко Глигорић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петој сједници одржаној 11. јуна 2019. године

 

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

            Да ли се у Вашим пројектима, који се односе на уређење корита ријека, налази уређење ријеке Спрече, која протиче кроз територију Општине Петрово и Града Добоја?

            Јавности је добро познато да ова ријека уништава усјеве и загађује земљиште.

 

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-289/19

Датум, 27.06.2019.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Славко Глигорић, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 11. јуна 2019. године, сљедеће посланичко питање:

 

 „Да ли се у вашим пројектима који се односе на уређење корита ријека, налази уређење ријеке Спрече, која протиче кроз територију општине Петрово, Град Добој ?“

 

У складу са чланом 79. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

Јавна установа „Воде Српске“ као инвеститор, финансирала је израду пројекта под називом „Главни пројекат заштите од поплава и уређење корита ријеке Спрече на сектору од 0+000 до 6+100, Град Добој“, јануар 2017. године, пројектант Институт за грађевинарство “ИГ“ Бања Лука. Пројектантска вриједност радова на уређењу доњег тока ријеке Спрече на сектору од 0+000 до 6+100, подручје Града Добоја износи 17.811.391,22 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Пројекат је у техничком и фунсансијском смислу захтјеван, те је истим преддвиђена могућност фазне реализације изођења радова.Тренутно стање пројекта је у фази изналажења могућности обезбијеђивања средстава за његову реализацију.

 

Дакле, Јавна установа „Воде Српске“ као инвеститор, финансирала је израду пројекта под називом „Главни пројекат заштите од поплава и уређење корита ријеке Спрече на сектору од 0+000 до 6+100, Град Добој“. Пројектантска вриједност радова износи 17.811.391,22 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Тренутно стање пројекта је у фази изналажења могућности обезбијеђивања средстава за његову реализацију.

 

 

                                                                                                                        М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                            др Борис Пашалић

 

 

 

 

11.06.2019

Име посланика:

Сазив: 
10