Народни посланик Слађана Николић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Петој сједници одржаној 16. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Тражим да ми доставите податке о финансирању хрватских удружења грађана из Буџета Републике Српске, и то податке о називу удружења и износу који добијају из Буџета од 2010. до 2015. године?

ОДГОВОР:

Број: 18.03/1-011-216/15

Датум: _____________

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ВЛАДЕ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС, на петој сједници  Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 15.и 16. јула 2015. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

“Тражим да ми доставите податке о финансирању хрватских удружења грађана из Буџета Републике Српске, и то податке о називу удружења и износу који добивају из Буџета од 2010. До 2015. године?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр.10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 31/11 ),  дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Буџетом Републике Српске који је усвојила Народна скупштина Републике Српске, Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске на позицији  “ Текући грантови организацијама и удружењима, расељених лица и повратника” одобрена су средства за помоћ удружењима која се баве проблемима расељених лица, повратника и избјеглице.

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске на основу Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске ( „Сл. Гласник РС“ Број 52/01 и 42/05), Одлуке Владе РС број 04/1-012-546/08 од 06.03.2008.године, Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица,те у складу са Процедуром рада о додјели средстава за рад Удружења која се баве питањима расељених лица, повратника и избјеглица у Републици Српској, сваке године објави Јавни оглас за подношење захтјева на име помоћи рада удружења која се баве овом проблематиком. Средства за помоћ рада удружења у 2014. години износила су 60.000,00 КМ. Новчана средства се додјељују републичким, регионалним и општинским удружењима избјеглица, расељених лица и повратника.

 На основу увида у Статуте и Правилнике о раду удружења нисмо видјели да су се удружења декларисала као српска, бошњачка или хрватска, те тако и помоћ коју им додјељује Министарство није везана за национални предзнак удружења.

С поштовањем,

                                                                  М И Н И С Т А Р

                                                                    Давор Чордаш

 

 

16.07.2015
Сазив: 
9