Народни посланик Слађана Николић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               На ширем подручју регије Бирач, а исто тако и на територији Републике Србије са којима граничи (Лозница, Мали Зворник ...), нема средње музичке школе. Постоји велики интерес родитеља и дјеце за овим видом образовања на наведеном подручју.

               Да ли постоји могућност да се овај проблем ријеши отварањем средње музичке школе у Зворнику (као центру регије Бирач)?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011 - 220/16

Датум:  17.06.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Слађана Николић на 12. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 17,18. и 19. маја   2016. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„На ширем подручју регије Бирач, а исто тако и на територији Републике Србије са којима граничи (Лозница, Мали Зворник ...), нема средње музичке школе. Постоји велики интерес родитеља и дјеце за овим видом образовања на наведеном подручју. Да ли постоји могућност да се овај проблем ријеши отварањем средње музичке школе у Зворнику (као центру регије Бирач)?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Јавна или приватна школа оснива се и почиње да ради ако постоји потреба за школовањем одређених смјерова, струка и занимања, ако је број ученика усклађен са педагошким стандардима и ако су обезбијеђена средства за оснивање и рад школе, простор, опрема и наставна средства у складу са педагошким стандардима и нормативима за одговарајући смјер, струку и занимање, те ако је обезбијеђен потребан број наставника и стручних сарадника.

У складу са  чланом 15. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), иницијативу за оснивање јавне школе може покренути јединица локалне самоуправе на чијем подручју се планира отварање школе или више јединица локалне самоуправе заједно, најкасније до 31. децембра текуће године за наредну школску годину. Уз наведену иницијативу прилаже се: елаборат о оправданости оснивања школе и рјешење министра о испуњености услова за почетак рада школе. Иницијатива за оснивање јавне школе са  наведеним прилозима доставља се Влади на разматрање и усвајање.

Елаборат о оправданости оснивања школе треба да садржи: доказ о оправданости оснивања, односно о постојању друштвене потребе оснивања школе на том подручју, имајући у виду постојећу мрежу школа, врсту школе, назив смјера, струке и занимања, начин испуњавања прописаних услова за рад школе, доказ о обезбијеђености средстава за рад, анализу­ исплативости оснивања и остале податке значајне за рад и оснивање школе.

На основу усвојеног елабората и рјешења министра о испуњености услова за почетак рада школе Влада доноси одлуку о оснивању школе до 31. јануара текуће године за наредну школску годину.

Министарство просвјете и културе, до сада, није запримило иницијативу за оснивање средње музичке школе у Зворнику.

 

С поштовањем,

 

 

 

  М И Н И С Т А Р

           др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

17.05.2016

Име посланика:

Сазив: 
9