Народни посланик Слободан Протић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слободан Протић, Клуб посланика Социјалистичке партије поставио је на Десетој сједници одржаној 15. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Докле је стигла уредба Владе о стамбеном збрињавању ратних војних инвалида и породица погинулих бораца?

               Колико има таквих породица, које нису оствариле право на основни пакет збрињавања?

ОДГОВОР:

Број: 16-03/2.2.3-011-15/16

Датум: 28.03.2016. год.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Слободан Протић, Клуб посланика Социјалистичке партије, поставио је на десетој сједнице Народне скупштине Републике Српске, 15. марта 2016.године сљедеће посланичко питање:                                           

«Докле је стигла уредба Владе о стамбеном збрињавању ратних војних инвалида и породица погинулих бораца?

Колико има таквих породица, које нису оствариле право на основни пакет збрињавања?»

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи,

О д г о в о р

С обзиром да је одређен број породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, пропустио рок за пријаву на Оглас за стамбено збрињавање 2008. године, Владе Републике Српске је одлучила да настави програм стамбеног збрињавања, те да се тим лицима омогући стамбено збрињавање.  

У току је прикупљање података од стране јединица локалне самоуправе о броју стамбено незбринутих лица који су пропустили пријаву на конкурс, а тачан број лица ће се знати тек након окончања конкурса за стамбено збрињавање.

Припремљен је Нацрт уредбе о стамбеном збрињавању, који ће ићи на усвајање након достављене анализе и података од стране јединица локалне самоуправе.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                              Миленко Савановић       

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

15.03.2016
Сазив: 
9