Народни посланик Соња Караджић-Јовичевић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Соња Караџић-Јовичевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Зашто Влада не заустави проведбу Закона о колективном остваривању ауторског права и сродних права на нивоу БиХ и не донесе исти закон на нивоу Републике Српске?

У овом тренутку Удружење грађана AMUS из Сарајева извлачи новац чија се даља судбина не зна, а неправилности је уочио и Институт за интелектуалну својину БиХ. Не постоје препреке да Република Српска донесе свој закон и најмање 30% добити од организације овог типа буде уложено у пројекте у Републику Српску, уз запошљавање наших кадрова и даљи развој културе.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-107/15

Датум: 29.04.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а  с е

Народни посланик Соња Караџић-Јовичевић је на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана, 15. априла 2015. године, поставила сљедеће посланичко питање:

 „Зашто Влада не заустави проведбу Закона о колективном остваривању ауторског права и сродних права на нивоу Босне и Херцеговине и не донесе исти закон на нивоу Републике Српске“?

 „У овом тренутку Удружење грађана АМУС из Сарајева извлачи новац чија се даља судбина не зна, а неправилности је уочио Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине. Не постоје препреке да Република Српска донесе свој закон и најмање 30% добити од организације овог типа буде уложено у пројекте у Републици Српској, уз запошљавање наших кадрова и даљи развој културе“.

                                                                       „Народни посланик Соња Караџић-Јовичевић“

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О  Д  Г  О  В  О  Р

Министарство науке и културе Републике Српске (назив министарства из 2000. године), је још 2000. године припремило доношење Закона о ауторском и сродним правима Републике Српске, како би уредило обављање и поштивање једне од најважних области у Републици Српској, на који је Влада Републике Српске дала позитивно мишљење и у форми Нацрта припремила и доставила Народну скупштину Републике Српске на расправу и усвајање.

 Дан прије заказане сједнице Народне скупштине Републике Српске Министарству науке и културе Републике Српске, путем факса, стигао је допис из Канцеларије високог представника за Босну и Херцеговину, са потписом Волфганга Петрича, којим обавјештава Министарство науке и културе Републике Српске да ставља „вето“, забрану Републици Српској на доношење наведеног закона, с циљем да се Закон о ауторском и сродним правима мора донијети на нивоу Босне и Херцеговине. Исти допис тада је сигурно достављен Влади Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске.

Високи представник за Босну и Херцеговину Волфганг Петрич, 2001. године налаже Влади Републике Српске формирање заједничке комисије која ће припремити доношење наведеног закона на нивоу Босне и Херцеговине. 2002. године донесен је Закон о ауторском и сродним правима на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 7/02).

Министарство науке и културе, а од 2003. године, Министарство просвјете и културе Републике Српске је свих протеклих година имало примједбе и указивало на неправилности у спровођењу и примјени Закона о ауторском и сродним правима Босне и Херцеговине и подзаконских аката, као и злупотребу и самовољу појединих институција, агенција и појединаца, са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине.

У прилог томе говори и чињеница да су Канцеларија за рад посланика и делегата из Републике Српске у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и Кабинет предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, у то вријеме господина Огњена Тадића, марта мјесеца 2013. године, доставили допис Влади Републике Српске у којем траже мишљење ресорних министарстава и управних организација Републике Српске на Информацију/извјештај о функционисању система остваривања ауторских и сродних права у Босне и Херцеговине за 2011. годину, коју је Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, са сједиштем у Мостару, упутио у парламентарну процедуру Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на коју смо као ресорно министарство дали сљедеће мишљење:                    

„Како је Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине доставио Информацију/извјештај о функционисању система остваривања ауторских и сродних права у Босни и Херцеговини за 2011. годину, у форми наративног извјештаја, без експлицитног финансијског извјештаја и преузимања одговорности за исти,  Министарство просвјете и културе Републике Српске цијени да се  ради о веома озбиљној и комплексној правној ствари која је веома важна за Републику Српску, а мишљење тражи свеобухватну анализу доношења Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 63/10), законски основ за доношење подзаконских аката, правилника, којима се уређује и спроводи један од најважнијих закона у земљама Европе, као и мишљење на извјештај Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за функционисање система колективног остваривања ауторских и сродних права у Босни и Херцеговини. Стога, предлажемо да  Министарство за економске односе и координацију Републике Српске предложи Влади Републике Српске именовање радне групе за анализу и мишљење на Закон о колективном остваривању ауторских и сродних права Босне и Херцеговине, као и о функционисању система остваривања ауторских и сродних права у Босни и Херцеговине,  коју би чинили по један представник, именован од стране Министарства просвјете и културе, Министарства науке и технологије, Министарство правде, Министарства привреде, енергетике и развоја, Министарства финансија, Пореске управе,  Секретаријата за законодавство и Привредне коморе, Републике Српске“.

Влада Републике Српске је на основу Информације Министарства просвјете и културе Републике Српске донијела Закључак, бр. 04/1-012-2-914/13 од 18.04. године, о формирању Радне групе, чији су чланови представници наведених институција, која ће извршити анализу Извјештаја о функционисању система колективног остваривања ауторских и сродних права у Босни и Херцеговини за 2011. годину, Закона о ауторском и сродним правима Босне и Херцеговине, Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права Босне и Херцеговине, као и подзаконских аката који се односе на наведене законе у погледу преноса надлежности са нивоа Републике Српске на ниво Босне и Херцеговине.

Министарство просвјете и културе Републике Српске доставило је Информацију/мишљење и Закључак Владе Републике Српске и Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине.

            С поштовањем,

 

                                                                                                      М  И  Н  И  С Т  А  Р                                                                                 

                                                                                                      Др Дане Малешевић

 

 

 

Добринка Максимовић

 

 

 

02.06.2015
Сазив: 
9