Народни посланик Соња Караџић Јовичевић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

 Народни посланик Соња Караџић Јовичевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У којој се фази тренутно налази пројекат изградње болнице И. Сарајево и каква му је даља судбина?

Тражим, наравно, и много детаљнији одговор у писаној форми, као и оно што ми никада није достављено, а обећано ми је.

Да Вас подсјетим, то је детаљно и написмено објашњена процедура упућивање пацијената на пет-скенер, од стране породичних љекара.

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-514/16

Датум: 21.12.2016. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Соња Караџић Јовичевић  (СДС-СРС РС) поставила је на Петнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06, 07. и 08. децембра 2016. год. сљедеће посланичко питање:

„У којој се фази тренутно налази пројекат изградње болнице И. Сарајево и каква му је даља судбина?

Тражим, наравно и много детаљнији одговор у писаној форми, као и оно што ми никад није достављено,а обећано ми је.

Да Вас подсјетим, то је детаљно и написмено објашњена процедура упућивања пацијената на пет скенер од стране породичног љекара.“

ОДГОВОР:

Министарство здравља и социјалне заштите је 08.06.2016. године на порталу Агенције за јавне набавке БиХ (Тендер објављен и у „Службеном гласнику БиХ“, број 43/16 од 10.06.2016. године) објавило позив за достављање понуда у јавној набавци “Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болнице Источно Сарајево по принципу „кључ у руке““.  Тендер је био отворен 47 дана, а достављање понуда је било предвиђено до 25.07.2016. године до 09.00 часова. Отварање пристиглих понуда је било заказано за 25.07.2016. године за  12.00 часова. Од откупљених 20 тендерских документација од стране заинтересованих правних лица из Босне и Херцеговине / Републике Српске, Србије, Италије, Словеније, Кине и Шпаније нико није изјавио жалбу нити примједбовао на тендерску документацију. Извршено је и 8 увида у тендерску документацију. Организована је и посјета локацији извођења радова на којој су присуствовали представници 8 фирми које су откупиле тендерски документ. Укупно је постављено 16 питања о појашњењу тендерске докуемнтације и на свако је у законском року одговорено.

До рока наведеног за достављање понуда, пристигле су укупно 2 понуде, „ГП Крајина“ а.д. Бања Лука и групе понуђача „Millennium Team“ д.о.о. Београд. Након проведеног поступка, прегледа и оцјене пристиглих понуда, комисија за евалуацију понуда је утврдила да је понуда групе понуђача „Millennium Team“ д.о.о. Београд, прихватљива и сачињена у складу са условима из тендерске документације, те је на основу утврђених критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, а понуда фирме „ГП Крајина“ а.д. Бања лука је одбачена као непотпуна. На основу извјештаја Комисије, министар здравља и социјалне заштите је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 11/01-122-41-14/16 од 05.09.2016. године којом је  за поступак набавке ради пројектовања, изградње и опремања нове ЈЗУ болнице Источно Сарајево по принципу „кључ у руке“ изабрана понуда групе понуђача: „Millennium Team“ д.о.о. Београд. По пријему Одлуке о избору најповољнијег понуђача и Обавјештења о истом, „ГП Крајина“ а.д. Бања Лука је у законском року, у два наврата, извршила увид у понуду изабраног понуђача, те је у законском року Канцеларији за жалбе БиХ поднијела Жалбу број 2247-4/16 од 08.09.2016. године на Одлуку о избору најповољнијег понуђача са приједлогом да се жалба уважи и наведена одлука стави ван снаге и замијени другом одлуком у складу са наводима ове жалбе и посао додјели њима као најповољнијем понуђачу.

Министарство здравља и социјалне заштите се актом број 11/03-122-41-19/16 од 19.09.2016. године на предметну жалбу изјаснило у погледу жалбених навода, оспоравајући све наводе и уз предметно изјашњење доставило Канцеларији за разматрање жалби БиХ комплетну тендерску докуемнтацију на увид. Од тада су упућене и 2 ургенције Канцеларији за разматрање жалби БиХ, како би се поступак, имајући у виду изузетни јавни интерес који има, убрзано окончао.

Потребно је нагласити да упркос ургенцијама, и више покушаја информисања, од дана изјашњења на наводе жалбе нисмо успјели добити информације о току поступка. У емисији „политички магазин“ БХРТ1 емитованој 30.11.2016. године, у 20.15 часова, у оквиру прилога о изградњи нове болнице Источно Сарајево изнесена је тврдња да је редакцији у Канцеларији за разматрање жалби БиХ „потврђена информација да се продужава рок за разматрање жалбе коју је упутила једна од двије фирме које су се јавиле на тендер за изградњу нове болнице“.  Ову информацију Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске никада није запримило званично од Канцеларије за разматрање жалби БиХ, нити је запримило акт о продужењу рока.

Дана 09.12.2016. године Министарство здравља и социјалне заштите је од Канцеларије за разматрање жалби БиХ запримило Рјешење број ЈХ2-01.07-1-517-7/16 од 02.12.2016. године  којим се жалба усваја и поништава тендерска документација број:11/03-122-41-1/16 од јуна 2016. године и Одлука о избору најповољнијег понуђача број:11/01-122-41-14/16 од 05.09.2016. године. Према становништу Канцеларије за разматрање жалби БиХ ниједан од понуђача није у потпуности испунио захтјеве предвиђене тендерском документацијом, те се као такав, тендерски поступак поништава.

На 104. сједници Владе Републике Српске одржаној 15.12.2016. год. разматрана је Информација о завршетку жалбеног поступка у пројекту „Изградња и реконструкција ЈЗУ болница Источно Сарајево“, након чега је донесен закључак у којем се задужује Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске да поново покрене тендерску процедуру за пројекат  „Изградња и реконструкција ЈЗУ болница Источно Сарајево“, узимајући у обзир примједбе и ставове Канцеларије за разматрање жалби Босне и Херцеговине.

У вези са Вашим питањем о процедури упућивања на пет скенер пацијената од стране породичног љекара достављамо вам сљедеће:

На основу информације достављене од стране ЈЗУ УКЦ РС, приликом упућивања на  ПЕТ/ЦТ преглед неопходно је да доктор породичне медицине попуни двије специјалистичке упутнице (једну за Конзилијум за ПЕТ/ЦТ и другу за сам преглед). Поред тога, доктор медицине који упућује пацијента (обично је то доктор медицине специјалиста онкологије/хематологије/пулмологије...) треба да попуни и образац „Захтјев за ПЕТ/ЦТ конзилијум“, који се налази у прилогу овог одговора. Други документ који се такође налази у прилогу овог одговора је „Упуство за пацијенте којима је потребно ПЕТ/ЦТ снимање“ и односи се на све детаље заказивања термина за преглед, припрему пацијента и извођење саме процедуре. Оба обрасца се могу наћи и на wеб страници ЈЗУ УКЦ РС у форми пдф документа.

Након пријема комплетне медицинске документације о сваком појединачном случају се изјашњава Конзилијум за ПЕТ/ЦТ, генерални директор упућује захтјев Фонду здравственог осигурања Републике Српске, а затим наведена институција одобрава појединачне захтјеве. Одобрења се упућују путем поште у ЈЗУ УКЦ РС, Завод за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде као и самим пацијентима. По пријему одобрења приступа се заказивању термина за извођење  ПЕТ/ЦТ скена.

На основу информације достављене од стране Фонда здравственог осигурања Републике Српске, ступањем на снагу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о начину финансирања секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите у Републици Српској у 2016. год. („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/16), односно од 19.07.2016. год. за упућивање пацијената на ПЕТ/ЦТ сцинтиграфију у ЈЗУ УКЦ РС неће бити потребно издавање рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

 

                          

 

 Достављено:                                                                                                                       М И Н И С Т А Р

  1. Наслову                                           
  2. а/а                                                                                                                  Драган Богданић, др мед.             

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9