Народни посланик Соња Караџић Јовичевић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Соња Караџић Јовичевић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставила је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Зашто дипломиране медицинске сестре здравствене његе, а које су стекле високу стручну спрему, још увјек нису ни по спреми ни по систематизацији добиле одговарајући коефицијент у болницама Источно Сарајево, Фоча, Бијељина, Приједор итд, као што је то регулисано, према њима доступним информацијама истовјетном кадру у КЦ Бањалука?

Људе пребацују са Министарства на менџменте и натраг, тако да њих интересује, између осталог, и чија је то ингеренција и како да ријеше свој статус коначно?

Неко додатно питање или уз објашњење било би и питање:

Зашто се онда успостављају студијски програми и систематизације, значи постоје негдје систематизације али се не поштују за ВСС здравствене његе, кад то не прати ни платни разред?

Ја ћу вас замолити због те групе колега и здравствених радника, да ми доставите одговор у писаној форми, а онда да наставимо некако сардњу са менаџментима да би се овај проблем што квалитетније и што брже ријешио.

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-211/18

Датум: 16.04.2018. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Соња Караџић Јовичевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Двадесет четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 27., 28. и 29. марта 2018. год., сљедеће посланичко питање:

„Зашто дипломиране медицинске сестре здравствене његе, а које су стекле високу стручну спрему, још увијек нису ни по спреми ни по систематизацији добиле одговарајући коефицијент у болницама Источно Сарајево, Фоча, Бијељина, Приједор итд., као што је то регулисано, према њима доступним информацијама истовјетном кадру у КЦ Бањалука?

Људе пребацују са Министарства на менаџменте и натраг, тако да њих интересује, између осталог, и чија је то ингеренција и како да ријеше свој статус коначно?

Неко додатно питање или уз објашњење било би и питање:

Зашто се онда успостављају студијски програми и систематизације, значи постоје негдје систематизације али се не поштују за ВСС здравствене његе, када то не прати ни платни разред?

Ја ћу вас замолити због те групе колега и здравствених радника, да ми доставите одговор у писаној форми, а онда да наставимо некако сарадњу са менаџментима да би се овај проблем што квалитетније и што брже ријешио.“

ОДГОВОР:

                Јавна здравствена установа доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на основу својих потреба за кадровском структуром, односно на основу плана људских ресурса, годишњег плана рада и финансијског плана установе. Исти се усваја од стране Управног одбора установе и након тога са захтјевом за давање сагласности на акт о организацији и систематизацији радних мјеста се упућује надлежном министарству.

Министар здравља и социјалне заштите републике Српске доноси рјешење којим се даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста здравствене установе а на основу члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)  и члана 19. став 1. тачка 4. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16).

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста здравствених установа уређују се и утврђују поред осталих обавеза и радна мјеста са општим и посебним условима који су утврђени за свако радно мјесто (врста и степен стручне спреме, радно искуство, број извршилаца, други услови битни за квалитетно извршавање радних задатака и вјештине пожељне односно битне за обављање послова радног мјеста без платне групе/разреда) као и опис послова и радних задатака радног мјеста и одговорности за обављање истих.

Највећи број медицинских сестара/техничара завршава високе школе на своју иницијативу, а што не мора да буде један од посебних услова за регулисање њиховог тренутног радног статуса, односно не мора да буде услов за радно мјесто на којем су тренутно запослени јер актом о организацији и систематизацији радних мјеста то није прописано.

                Законом о платама запослених у јавним установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/09 и 116/16) уређује се начин утврђивања плата запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, односно плата запослених лица се разврстава по платним групама/разредима и за обрачун плата се утврђују платни коефицијенти у зависности од радног мјеста, односно стручне спреме потребне за радно мјесто.

Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) прописане су надлежности и услови за директора здравствене установе као и надлежности Управног одбора. Такође, права, обавезе и одговорности директора, су прописане Статутом и/или Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста здравствених установа.

               

 Достављено:                                                                                                                            М И Н И С Т А Р

  1. Наслову                                             
  2. а/а                                                                                                                         Драган Богданић, др мед.             

 

 

 

 

27.03.2018
Сазив: 
9