Народни посланик Споменка Стевановић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС, поставила је на Једанаестој сједници, одржаној 21. јула 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Законом о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити предвиђено је да се послови дјечије заштите преносе у надлежност Фонда за дјечију заштиту. Умјесто преузимања радника са искуством из центара за социјални рад, Фонд је на одређено вријеме примио нове раднике (одређено вријеме од 6 мјесеци) по политичкој подобности, тако да су радници са дугогодишњим искуством остали без посла.

               Тако је у Зворнику, а по мојим информацијама и у већини других локалних заједница.

               Да ли ће министар ријешити овај проблем, а једино рјешење је да се директору Фонда за дјечију заштиту наложи да одмах преузме раднике из центара за социјални рад који су радили на овим пословима, а уколико има потребе за већим бројем радника, да касније изврши потребне пријеме?

ОДГОВОР:

Број:  11/05-012-290/20

Датум: 03.08.2020. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

На редовној Једанаестој сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане 21. и 22. јула 2020. године, народни посланик Споменка Стевановић, поставила је сљедеће посланичко питање:

               „Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити предвиђено је да се послови дјечје заштите преносе у надлежност Фонда за дјечију заштиту. Умјесто преузимања радника са искуством из центара за социјални рад, Фонд је на одређено вријеме примио нове раднике (одређено вријеме од 6 мјесеци) по политичкој подобности, тако да су радници са дугогодишњим искуством остали без посла. Тако је у Зворнику, а по мојим информацијама и у већини других локалних заједница. Да ли ће министар ријешити овај проблем, а једино рјешење је да се директору Фонда за дјечију заштиту наложи да одмах преузме раднике из центара за социјални рад који су радили на овим пословима, а уколико има потребе за већим бројем радника, да касније изврши потребне пријеме.“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) и у складу са чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Реорганизација система дјечије заштите ће успоставити ефикасан и доступан механизам за оставаривање права грађана, у складу са законом и временским роковима. Разлог за доношење Закона о измјенама и допунама закона о дјечјој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 107/19) је ефикаснији рад органа који одлучују о правима из дјечје заштите, олакшање обавеза које имају центри за социјални рад, бржи и једноставнији начин остваривања права из области дјечје заштите и адекватнија контрола трошења финансијских средстава намијењених за дјечју заштиту.

Центри за социјални рад и службе социјалне заштите због превеликог обима посла нису у могућности да у законом прописаном року, одлуче о захтјевима странака за остваривање права из дјечје заштите, па се тиме стварају технички проблеми исплате накнаде за призната права корисницима, прописаних Законом о дјечјој заштити. Узет је у обзир огроман број представки грађана због којих је Фонд као другостепени орган неријетко морао ургирати код центара како би се предмети рјешавали у законском року, једним дјелом због преоптерећености радника различитим пословима које су обављали у центрима. Фокус реорганизације система дјечије заштите је на томе да грађани добију најквалитетнију могућу услугу у поступку остваривања права, а све у складу са правилима управног поступка. Дакле, ради се о преузимању надлежности и послова првостепеног поступка од центара за социјални рад. За послове у новој реорганизацији ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту потребна је одговарајућа стручна спрема у складу са законским прописима и систематизацијом радних мјеста.

Динамика реорганизације ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту иде спорије него што је планирано, због епидемиолошке ситуације. За сада је формирана само Филијала Бијељина, са њој припадајућим пословницама. До краја године ће бити расписани јавни конкурси за попуну свих радних мјеста у филијалама и пословницама у Републици Српској. На ове конкурсе моћи ће да се пријаве сви грађани Републике Српске, који испуњавају услове за обављање ових послова, без обзира да ли су раније радили у ЈУ Јавни Фонд за дјечију заштиту, центрима за социјални рад или на било ком другом радном мјесту.

ЈУ Јавни фонд за дјечију заштити пријем радника врши искључиво у складу са важећим одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16 и 66/18), Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), Закључком Владе Републике Српске о ограничавању запошљавања у јавним здравственим установама и фондовима у Републици Српској, број: 04/1-012-2-162/15 од 28.01.2015. године, те Статутом ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту и Посебним колективним уговором за запослене у јавним службама Републике Српске („Службени гласник Републике Српке“, број: 68/16). Некадашњи модели споразума о преузимању радника нису предвиђени важећим законима.

Када је ријеч о преузимању радника Закон о раду Републике Српске дефинише материју права радника код промјене послодавца (члан 154). Ниједна од законски прописаних ситуација се не односи на статусне промјене које се тренутно дешавају у ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту, који није повезано правно лице ни са једним Центром за социјални рад. Законом о измјенама и допунама закона од дјечјој заштити, није прописана статусна повезаност која у складу са Законом о раду подразумјева преузимање радника. Преузимање радника из центара за социјални рад без конкурса представљало би грубо кршење закона и као такво је за ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту неприхватљиво. Дакле ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту није и неће примати раднике супротно закону, свако импутирање другачијих теза може бити производ нестручног тумачења законских прописа. Према тренутној систематизацији ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту у већини локалних заједница предвиђен је мањи број извршилаца за исте послове на којима су центри за социјални рад имали већи број запослених у односу на норму према броју предмета који се обрађују у тој локалној заједници. ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту ће искључиво примати онај број извршилаца који је потребан за обраду предмета уз уважавање минималних одступања због флуктуације у приливу предмета.

 

               С поштовањем,

                                                                                                                  

                                                                          МИНИСТАР

                                                                              Ален Шеранић, др мед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.2020

Име посланика:

Сазив: 
10