Народни посланик Споменка Стевановић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС-НС-СРС поставила је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

На основу којег прописа (закона, правилника или другог подзаконског акта) се у поступцима успоставе ранијег власничко-правног односа, а који поступци се проводе у складу са одредбама Закона о грађевинском земљишту из 2006. године, се подносиоцима намеће обавеза плаћања ревалоризованог износа у корист трећег лица (нпр. Града Бањалука)?

Молим Вас да ми доставите број и датум Службеног гласника.

ОДГОВОР:

Број:  21.01/052-264/15                                                                                                                        

Дана, 01.06.2015. год.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ    

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

На 3. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 15, 16, 17. и 21. априла 2015. године, народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС-НС-СРС, поставила је посланичко питање:

„На основу којег прописа (закона, правилника или другог подзаконског акта) се у поступцима успоставе ранијег власничкоправног односа, а који поступци се проводе у складу са одредбама Закона о грађевинском земљишту из 2006. године, се подносиоцима намеће обавеза плаћања ревалоризованог износа у корист трећег лица (нпр. Града Бањалука)?

Молим вас да ми доставите број и датум Службеног гласника“.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/09) и чланом 264. Пословника Народне Скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11) достављамо Вам одговор на посланичко питање које гласи:

„Закон о грађевинском земљишту не садржи такву одредбу и исти не условљава успоставу ранијег власничкоправног односа обавезом враћања номиналног или ревалоризованог износа раније примљене накнаде за преузето земљиште.

Међутим, управна и судска пракса стале су на становиште да није спорна обавеза ранијег власника за враћање ревалоризованог износа исплаћене накнаде сходном примјеном правила из Закона о експропријацији, обзиром да Закон о грађевинском земљишту не садржи одредбе у том правцу (ранији Закони о грађевинском земљишту су упућивали на одредбе Закона о експропријацији).

То значи да првостепени орган проводи поступак за споразумно одређивање накнаде, а у колико се не постигне споразум о накнади, поступак за одређивање накнаде проводи се пред надлежним основним судом“.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР

Милош Комљеновић, дипл.правник

 

21.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9