Народни посланик Споменка Стевановић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС, поставила је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПРАВДЕ

               Колико тренутно има лица у Републици Српској са положеним нотарским испитом, а да не раде, односно не обављају функцију нотара, да ли се расписују конкурси за попуну упражњених радних мјеста?

               Колики је био највећи, а колики најмањи приход једног нотара у току прошле године и да ли размишљате у будућем закону у правцу да се нотарске услуге регулишу законом, а не Уредбом Владе као што је сада тренутно случај?

ОДГОВОР:

Број: 08.021/052-5698/17

Датум: 28.07.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДНС на Двадесетој  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. јула 2017. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Колико тренутно има лица у Републици Српској са положеним нотарским испитом, а да не раде, односно не обављају функцију нотара, да ли се расписују конкурси за попуну упражњених радних мјеста?

Колики је био највећи, а колики најмањи приход једног нотара у току прошле године и да ли размишљате у будућем закону у правцу да се нотарске услуге регулишу законом, а не Уредбом Владе као што је сада тренутно случај?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Рењпублике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

У Републици Српској је 46 кандидата из Републике Српске положило нотарски испит, а није именовано за нотаре, од којих један кандидат има преко 65 година живота, а један кандидат ове године навршава 65 година.

Министарство правде Републике Српске у 2014. години, објавило је три конкурса за избор нотара, и то: за службено сједиште Фоча, затим за сва службена сједишта гдје има упражњено мјесто нотара, а то су: Кнежево, Србац, Лакташи, Сребреница, Лопаре, Власеница, Источно Сарајево, Рогатица и Невесиње и трећи конкурс у 2014. години је објављен за службено сједиште Источно Сарајево.

У складу са одредбама члана 31. Закона о измјенама и допунама закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“, број 68/17) Министарство правде Републике Српске има обавезу да у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона организовати и спровести конкурс за избор нотара. 

На основу годишњих извјештаја о раду нотара за 2016, годину утврдили смо да је највећи приход једног нотара у Републици Српској (укупан приход без ПДВ-а) износио 503.729,00 КМ, а најмањи приход једног нотара је износио 70.289,85 КМ.

Имајући у виду да је Закон о измјенама и допунама закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“, број 68/17), ступио на снагу 28.07.2017. године, те у Закону о нотарима нису измијењене одредбе којима је прописано да нотари имају право на награду и накнаду за свој рад у висини и на начин уређен Уредбом о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској, коју доноси Влада Републике Српске, то значи да се ово питање може разматрати у наредном периоду ако се буде доносио нови Закон о нотарима, уважавајући све приједлоге и сугестије  у циљу доношења прописа у најбољем интересу грађана Републике Српске.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

              Антон Касиповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017
Сазив: 
9