Народни посланик Споменка Стевановић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС, поставила је на Четвртој редовној сједници, 18. јула 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

„Законом о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине предвиђен је начин финансирања парламентарних странака, односно странака које имају своје посланике или одборнике у локалним парламентима.

Мене занима, у складу са тим законом, колика су издвајања локалних парламената, таксативно набројано, такође, занима ме колика су издвајања локалних заједница, износ одборничких накнада, такође тасативно наведено?

Ево, на ова два питања очекујем одговор у пословнички предвиђеном року.“

ОДГОВОР:

Број: 10.1-011-6/23

Датум: 23.08.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС, поставила је на Четвртој редовној сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 18. јула 2023. године, сљедеће посланичко питање:

„Законом о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине предвиђен је начин финансирања парламентарних странака, односно странака које имају своје посланике или одборнике у локалним парламентима.

Мене занима, у складу са тим законом, колика су издвајања локалних парламената, таксативно набројано, такође, занима ме колика су издвајања локалних заједница, износ одборничких накнада, такође тасативно наведено?

Ево, на ова два питања очекујем одговор у пословнички предвиђеном року.“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

     Министарство управе и локалне самоуправе је, у циљу достављања одговора на предметно посланичко питање, актом број: 10.1-011-6/23 од 28. јула 2023. године и ургенцијом број: 10.1-011-6/23 од 15.8.2023. године, затражило од свих јединица локалне самоуправе да доставе податке тражене посланичким питањем. Подаци су тражени за 2023. годину.

            На основу добијених података Министарство је сачинило табеларни преглед за сваку јединицу локалне самоуправе понаособ.

Напомена: Табеларни преглед доступан је у служби НС РС.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Министар

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Сенка Јујић

23.08.2023

Име посланика:

Сазив: 
11