Народни посланик Споменка Стевановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС, поставила је на Седамнаестој сједници, одржаној 22. јуна 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Како ће бити третирана предузећа која су рецимо у прошолој години остварила одређене помоћи и субвенције од стране Владе с једне стране, а с друге стране  Пореска управа утврди да су та иста предузећа радила на црно да кажем у смислу  да су исплаћивала плате, како ће она бити третирана?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1278-1/21

Датум: 14.07.2021. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС,  поставила је на седамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, дана 22. јуна 2021. године, сљедеће посланичко питање:

Како ће бити третирана предузећа  која су рецимо у прошлој години остварила одређене помоћи и субвенције од стране Владе с једне стране, а с друге стране Пореска управа утврди да су та иста предузећа радила на црно да кажем у смислу да су исплаћивала плате, како ће она бити третирана?

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поштовани, одговор који смо добили из Пореске управе Републике Српске је сљедећи:

„Порески обвезници којима је мјерама Владе Републике Српске одобренa помоћ ради ублажавања економских посљедица насталих као посљедица пандемије вируса корона, а код којих се приликом пореске контроле утврде одређене неправилности као што је и исплаћивање дијела плате у готовом новцу, односно „на руке“, биће третирани у складу са прописима којима је уређена пореска област.

               Уколико се у поступку контроле утврди да је порески обвезник исплаћивао дио плате у готовини, а Пореска управа РС докаже такве незаконите радње, пореском обвезнику ће се обрачунати и наложити за плаћање пуни износ пореза и доприноса на лична примања на износ плате који je стварно био исплаћиван. Такође, против пореског обвезника ће се покренути прекршајни или кривични поступак у зависности од висине утајених пореза и доприноса.“

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                            Зора Видовић

 

 

 

 

22.06.2021

Име посланика:

Сазив: 
10