Народни посланик Срђан Тодоровић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Срђан Тодоровић, Клуб посланика Социјалистичке партије, поставио је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

 

Да ли су ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ у периоду 2018 – 2021. финансирали или проводили асфалтирање локалних категорисаних и/или некатегорисаних путева из својих или других средстава којима су располагали и ако јесу гдје, у ком износу и по ком основу?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1389/22

Датум: 24.06.2022. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Срђан Тодоровић на 22. сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли су ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ у периоду 2018-2021 године финансирали или проводили асфалтирање локалних категорисаних и/или некатегорисаних путева из својих или других средстава којима су располагали и ако јесу гдје, у ком износу и по ком основу?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Према информацији достављеној од стране ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука достављамо сљедеће:

Јавно предузеће кроз своје реализоване и текуће пројекте финансира и изградњу, рехабилитацију или санацију локалних путева. Изградња локалних путева се ради на мјестима гдје су се постојећи локални путеви укрштали са трасом аутопута, па се преко новоизграђеног надвожњака или подвожњака исти поврезују са обе стране аутопута или ради обезбјеђења приступа непокретностима на које је изградња аутопута утицала, а које су прије изградње имале обезбијеђен приступ. Зависно од пута који се укида, нови локални путеви се изводе као асфалтни или макадамски. Поправак или санација локалних путева се ради на локалним путевима које извођач током изградње аутопута користи за транспорт материјала, те је његова обавеза да исте врати у првобитно стање.

На аутопуту „9. јануар“, дионица Прњавор – Добој, уговорени су радови на изградњи или санацији 22,6 километара нових локалних путева на територији Прњавора, Дервенте и Добоја. Укупно уговорена вриједност радова износи 3.220.378,77 еура.

На дионици Бањалука - Прњавор уговорени су радови на изградњи 23,7 километара нових локалних путева на територији Прњавора и Лакташа. Укупно уговорена вриједност радова износи 4.866.593,13 еура.

Наведени радови су обухваћени основним уговором са извођачем радова на изградњи аутопута.

Поред наведеног, уз новоизграђене локалне путеве предвиђене планском и техничком документацијом, на захтјев локалних заједница, на обе дионице, урађена је и санација/рехабилитација локалне путне мреже, и то:

  • На дионици Прњавор – Добој у вриједности од 2.998.699,00 еура;
  • На дионици Бањалука – Прњавор у вриједности од 4.823.486,32 еура.

 

 

 

                                                                                                                                         М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                        Недељко Ћорић

 

 

 

 

31.05.2022

Име посланика:

Сазив: 
10