Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

На подручју општине Модрича, прецизније у насељеном мјесту Модрича 5, налази се Гудронска јама, одлагалиште отпада ''Гудрона'' који се ту одлаже више десетина година, а отпад је настао из производње у рафинеријама. Гудранска јама налази се непосредној близини насељеног мјеста, гдје становници Модриче 5 ту трајно живе и ту се поред једне ужасне слике, играју дјеца свих узраста.

Моје питање је:

Пошто сам сазнао да је Министарство исказало интерес за рјешавање овог проблема, можете ли ми одговорити конкретно шта је до сада Министарство предузело и када се може очекивати коначно рјешење овог проблема?

ОДГОВОР:

Број:15 04-011-86/16

Датум: 21.03.2016.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС-СРС Републике Српске на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02. марта  2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • На подручју општине Модрича, прецизније у насељеном мјесту Модрича 5, налази се гудронска јама, одлагалиште отпада ''Гудрона'' који се ту одлаже више десетина година, а отпад је настао из производње у рафинеријама. Гудронска јама налази се у непосредној близини насељеног мјеста, гдје становници Модриче 5 ту трајно живе и ту се поред једне ужасне слике , играју дјеца свих узраста. Пошто сам сазнао да је Министарство исказало интерес за рјешавање овог проблема, можете ли ми одговорити конкретно шта је до сада Министарство предузело и када се може очекивати коначно рјешење овог проблема?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи:

ОДГОВОР

У периоду од 1967. до 1992. године у Рафинерији уља Модрича су прикупљана отпадна моторна и индустријска уља са простора бивше Југославије, након чега су третирана поступком рерафинације са концентрованом сумпорном киселином и активном глином. У технолошком поступку рерафинације као нус производ настајао је опасни рафинеријски отпад (кисели гудрон), који је одлаган на локалитету „Гаревац“ у лагунама насталим ископавањем шљунка. Одлука о одлагању гудрона је донесена 1966. године у складу са тадашњим прописима. Депонија киселог гудрона у насељу Гаревац, налази се ван круга Рафинерије уља Модрича. Процијењена количина депонованог отпадног материјала се креће од 20 до 25 хиљада тона.

''Рафинерија уља Модрича'' а.д Модрича је од 1996. године престала да примјењује технологију за обраду отпадних уља са сумпорном киселином, тако да се од тада у овом предузећу више не продукује кисели гудрон.

У земљама  насталим распадом  бивше Југославије овај проблем је почео да се рјешава тек у склопу глобалне политике приближавања Европској унији што је подразумјевало и успостављање законодавно-правног и институционалног оквира управљања отпадом и трајног збрињавања ове врсте отпада.

Свјесни проблема и опасности по животну средину и здравље људи од формираних лагуна киселог гудрона у Рафинерији уља Модрича и Рафинерији нафте Брод, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, осим прописаних мјера и рокова за рјешавање овог проблема  издатим еколошким дозволама, парарелно је водило активности у циљу проналажења финансирања трајног збрињавања гудрона путем ИПА фондова. Ово Министарство је 2011.године  кандидовало према  Делегацији Европске комисији пројекат рјешавања збрињавања гудронских јама, кроз листу приоритетних  ИПА пројеката из Републике Српске. На жалост, ова  иницијатива није добила подршку од стране Делагације Европске уније у БиХ.

У циљу проналажења адекватног рјешења за трајно збрињаавање гудрона који је настао у производним процесима ''Рафинерије нафте Брод''а.д. Брод и ''Рафинерије уља Модрича'' а.д. Модрича, ово министарство је активно учествовало и подржало иницијативу  Предузећа за промет и транспорт хемикалија, господарењем отпадом ''КЕМОКОП'' Модрича, да заједно са  њемачким партнером Baufeld i T&T-a, заинтересованим за рјешавање трајног збрињавања гудрона на локацији у Броду и Модричи, израде акциони план и Студију изводљивости о могућим варијантама санације гудронских јама у Републици Српској. У том циљу одржано је низ састанака на којима су поред представника  Предузећа ''КЕМОКОП'', представника Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију,  представника консултаната из Њемачке, били присутни и  представници Рафинерије нафте Брод, Рафинерије уља Модрича, те представници општина Модрича и Брода и представници Оптима групе.

С обзиром да ни у овом случају није било напретка у планираним активностима након одржаних састанака, ово министарство је од стране директора ''Рафинерија уља Брод'' а.д. Брод обавјештено дописом да су у току активности на припреми за рјешавање проблема ''утилизацијом базена киселих гудрона'', те да је потписан уговор са конзорцијумом DEME/RIJEKATANK/ECO TRADE/ који има богато искуство на ријешавању ове врсте отпада.

У  складу са посланичким питањем да се ''конкретно одговори шта је до сада Министарство предузело и када се може очекивати коначно рјешење овог проблема'' овом приликом напомињемо да је ово Министарство у складу са законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', број:71/12)  издало 20.05.2015. године Рјешење којим је обновљено Рјешење овог министарства из 2010. године којим је издата еколошка дозвола одговорном лицу ''Рафинерија уља Модрича'' а.д. Модрича за Рафинерију уља-производња, прерада и промет деривата нафте у Модричи са роком важења до 21.05.2020. године.

У дијелу еколошке дозволе којим су наложене мјере за ''спречавање и смањење отпада'', збрињавање гудронског отпада Рафинерије и санација контаминираног земљишта из подлоге и непосредног окружења гудронске јаме треба вршити у складу са Планом за коначно збрињавање гудронског отпада. У Рјешењу је наложено да се континуирано спроводе мјере како би се двије локације са гудронским отпадом  у насељу Гаревац  држале под надзором и контролом до коначног збрињавања према следећем плану:

  • Припрема пројекта за истраживање могућности прераде киселог гудрона: датум извршења

               31.07.2015. године;

  • Припрема пројекта за истраживање могућности прераде киселог гудрона: датум извршења 31.07.2015. године
  • Избор најоптималније технологије за прераду нафтног муља у складу са техничко – економским одредбама, прописима којима је уређена област збрињавања отпада, еколошком безбједношћу и физичким и хемијским саставвом киселог гудрона: датум извршења 30.12.2015. године;
  • Разрада базног пројекта и техничко – економске оправданости: датум извршења 01.03.2016. године:
  • Усаглашавање базног пројекта и техничко – економске оправданости прераде киселог гудрона: датум извршења 01.12.2016. године
  • Усаглашавање радног пројекта прераде киселог гудрона са надзорним органима: датум извршења 01.02.2017. године;
  • Усаглашавање извора финансирања 01.04.2017. године
  • Наруџба, испорука, монтажа и пуштање у употребу основне и додатне опреме, монтажних зграда и објеката, сировина и материјала 01.08.2017. године
  • Почетак реализације пројекта, укључујући и прераду нафтног муља 01.09.2017. године

Инспекцијски надзор над спровођењем наложених мјера врше инспектори надлежни за заштиту животне средине Републичке управе за инспекцијске послове и јединица локалне самоуправе.

 

                                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                 Сребренка Голић

 

02.03.2016
Сазив: 
9