Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

На пет локација на подручју Модриче налази се заостали радиоактивни громобрана углавном у полуактивним  или неактивним старијим фабрикама без надзора и контроле.

Моје питање, на основу молбе и захтјева забринутих грађана:

Располаже ли министарство за екологију подацима колике и какве опасности  представљају ови громобрани за здравље и безбједност људи и има и план за рјешавање овог проблема?

               Ја бих молио у писменој форми и на конкретно постављена питања има ли  план и када?

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-390/16

Датум: 20.10.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС - СРС РС, на 14. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11. октобра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • На пет локација на подручју Модриче налазе се заостали радиоактивни громобрани углавном у полуактивним или неактивним старијим фабрикама без надзора и контроле.
  • Располаже ли Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију подацима колике и какве опасности представљају ови громобрани за здравље и безбједност људи и има ли план за рјешавање овог проблема?

 

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

 Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је надлежно за послове заштите животне средине у цјелини, што укључује и управљање отпадом. Међутим, чланом 5. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13 и 106/15) утврђено су врсте отпада на које се одредбе овог закона не примјењују, што укључује и радиоактивни отпад.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију не располаже подацима о локацијама ове врсте отпада и количинама овакве врсте отпада, али има сазнања о том колике и какве опасности представљају сви извори зрачења за здравље и безбједност људи. Овакав став се огледа и у чињеници да је заштита животне средине у директној вези са здрављем људи.

Ради регулаторне контроле безбједности извора зрачења, безбједности радиоактивног отпада и безбједности транспорта основана је Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност БиХ. Агенција је самостална управна организација која извршава своја овлаштења под непосредним надзором Савјета министара Босне и Херцеговине. Сједиште Агенције је у Сарајеву, а канцеларије се налазе у Бањој Луци и Мостару. Надлежности Агенције прописане су чланом 8. Закона о радијационој и нуклеарној безбједности у Босни и Херцеговини, што укључује и складиштење, коришћење, провоз, транспорт, одржавање, рециклажу и коначно одлагање, као и сваку другу активност у вези са изворима јонизујућег зрачења.

Из наведеног се може закључити да, с обзиром на ресорне надлежности, ово Министарство не може самостално доносити план за рјешавање предметног проблема, али ће преузети све обавезе које су утврђене позитивним законским прописима и међународним обавезама из области заштите животне средине са циљем постизања високог нивоа заштите животне средине у цјелини, као што је то учинило и у случају намјере збрињавања радиоактивног отпада на локалитету Трговска гора у Републици Хрватској.

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                       Сребренка Голић

11.10.2016
Сазив: 
9