Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Шта је до сада предузела Влада Републике Српске и надлежно Министарство, када се може очекивати коначно рјешење питања и проблема узурпација шума у Републици Српској, посебно на подручју општине Модрича, зато што је ова локална заједница, у поређењу са другим општинама, највише оптерећена овим проблемом, као и значајан дио грађана који живи на подручју општине Модрича?

ОДГОВОР:
Број: 12.06-332-504/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Стево Јоксимовић (Клуб посланика СДС – СРС РС) на Трећој  сједници  Народне скупштине Републике Српске одржаној 15. априла 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„Шта је до сада преузела Влада Републике Српске и надлежно Министарство, када се може очекивати коначно рјешење питања и проблема узурпација шума у Републици Српској, посебно на подручју општине Модрича, зато што је ова локална заједниа, у поређењу са другим општинама, највише оптерећена овим проблемом, као и значајан дио грађана који живи на подручју општине Модрича.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, заједно са Правобранилаштвом Републике Српске и Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове започело je обимне активности на пословима уписа стварних права на шумама и шумском земљишту, као и осталих сегмената који се односе на рјешавање имовинско – правне проблематике, а тиме и узурпација, везаних за шуме и шумска земљишта у својини Републике Српске, али и других физичких и правних лица, кроз поступке масовних излагања и уписа стварних права над непокретностима.

Као један од проблема констатовано је непостојање граничне линије између шума и шумског земљишта са једне стране и пољопривредног земљишта са друге стране у појединим општинама (тзв. зелена линија). С тим у вези, све локалне самоуправе у РС су почетком 2014. добиле инструкцију која се односи на потребе формирања комисија, уколико исте нису формиране, а према члану 17. став 2. Закона о узурпацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 70/06), и започињању активности које су у надлежности локалних самоуправа.

Овим путем Вас информишемо да је планом рада Народне скупштине Републике Српске предвиђено доношење измјена и допуна Закона о стварним правима, којим ће се продужити важење Закона о узурпацијама, као и измјена и допуна Закона о узурпацијама којим ће бити дефинисани и рокови за подношење захтјева. Потребно је нагласити да према Закону о узурпацијама, узурпације над шумама у друштвеној својини нису признаване.

Проблеми узурпација имају свој историјски контекст дужи од једног вијека, а у овом тренутку према евиденцијама ЈПШ „Шуме РС“ констатована је површина од 22.516,99 ха шума и шумског земљишта под узурпацијама, што јасно указује на обим проблема.

Такође, потребно је нагласити да су тренутно у току масовна излагања некретнина у великом броју општина у Републици Српској у оквиру којих се омогућава једнозначна јединствена евиденција о непокретностима на бази новог фотограметријског снимања, чиме ће се између осталог омогућити и рјешавање овог проблема, при чему се посебно потребно води рачуна о негативној појави бесправног узурпирања значајних површина приликом обиљежавања некретнина у фази авиоснимања. Потребно је нагласити да рјешавање узурпација представља дуготрајан процес који захтијева значајне напоре релевантних институција на свим нивоима.

Општина Модрича у појединим својим катастарским општинама има наслијеђене проблеме са узурпацијама над шумским земљиштем, што је резултирало и одређеним незадовољством грађана. С тим у вези, обустављене су активности на редовним сјечама од стране ЈПШ “Шуме РС“ на спорним површинама до окончања поступка, а одржавани су и тематски сасатанци између представника СО Модрича и републичких органа. Наведени проблеми ће се у значајној мјери разријешити у поступку излагања непокретности на територији општине Модрича, која ће се спроводити према утврђеној динамици Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове.

 

 

                                                                                                М  И  Н  И  С  Т  А  Р                                                                                                      

                                                                                              проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

15.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9