Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Прошлогодишњим поплавама, поред Добоја, Шамца, Бијељине, општина Модрича је претрпјела значајне катастрофалне поплаве и штете, посебно у насељеним мјестима Добор, Копривна, Врањак и Милошевац, гдје је поплављено преко 1000 породичних домаћинстава и више привредних субјеката. Нанесене су више милионске штете.

Планира ли Влада активности на изградњи заштитних брана и уређења корита ријеке Босне како би се спријечиле будуће катастрофалне поплаве и последице на овим просторима?

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-159 /15

Датум: 05.06.2015.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик  Стево Јоксимовић (Клуб посланика СДС—СРС РС)  поставио је  на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015.године посланичко питање:

„ Прошлогодишњим поплавама, поред Добоја, Шамца, Бијељине, општина Модрича је претрпјела значајне катастрофалне поплаве и штете, посебно у насељеним мјестима Добор, Копривица, Врањак и Милошевац, гдје је поплављено преко 1000 породичних домаћинстава и  више привредних субјеката. Нанешене су вишемилионске штете. Планира ли Влада активности на изградњи заштитних брана и уређења корита ријеке Босне како би се спријечиле будуће катастрофалне поплаве и последице на овим подручјима ?“

           

ОДГОВОР

       Ради што квалитетнијег сагледавања потреба за подизењем степена заштите од штетног дјеловања вањских и унутрашњих вода на  одговарајући степен и ниво сигурности, након катастрофалних поплава, које су у мају 2014. године задесиле  шире подручје у долини ријеке Босне, на наш захтјев од стране Завода за водопривреду извршен је  преглед тренутног функционалног стања водопривредних објеката и сачињен је Мастер план за средњи и доњи ток ријеке Босне.

У израђеном Мастер плану су разматрани узроци настанка поплава и ургентне и краткорочне мјере за санацију и доградњу система за заштиту од штетног дјеловања вода у Модричи обухватајући насељена мјеста Добор, Копривица, Врањак и Милошевац.

На састанку у општини Модрича, којег смо одржали дана 22.08.2014.године, размотрили смо проблематику везану за заштиту од поплава општина  Модрича, Вукосавље и Шамца, у доњем току ријеке Босне, на коме су усаглашене све мјере  и тада су  договорене и обавезе које преузима Јавна установа „Воде Српске“ да имплементира мјере које су кандидоване  да се финансирају из кредитних средстава ЕИБ-а и наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације

У оквиру пројекта Хитних мјера заштите од поплава на подручју општине Модрича потписан је Уговор о реализацији санације Западног латералног канала Модрича, 02.06.2014.год извођач радова „Гекоп“ Дервента вриједност радова је 970.716,31 еура. Рок за извођење радова је 12мјесеци.

Уговором је предвиђена санација:

  • Западног латералног канала која обухвата;чишћење  ободног канала и санација насипа, укупна дужина канала је Л=10.441,75m,изградњу камених стабилизационих прагова, санација каскада и санација бетонских облога
  • Канала Добриња која обухвата: чишћење канала Добриња и санација насипа, дужина канала је Л=1.581,47 m, изградња камених стабилизационих прагова  и санација бетонских облога
  • Канала Толиса која обухвата:  чишћење канала Толиса и санација насипа, укупна дужина канала  је Л=1.522,84 m, изградња камених стабилизационих прагова, санација каскада и санација бетонских облога
  • Канала Срнава која обухвата: чишћење канала Срнава и санација насипа , укупна дужина канала Л=627,35 m, изградња камених стабилизационих прагова,  санација каскада и санација бетонских облога

Радови су изведени у обиму око 68 %; Уговорени рок је продужен за извршење посла до 15.08.2015. год. Извођач радова је добио додатне Инструкције по којима ће поступати. Други мјера у оквиру Пројекта је санација насипа и регулација дијела корита ријеке Босне у циљу заштите насеља Добор. За ову мјеру  Фонд солидарности за обнову Републике Српске Зак.бр. 04.ФС/414-231/15   одобрио је средства за израду Главног пројекта насипа за заштиту насеља Добор од великих вода ријеке Босне у висини од 150,000.00 КМ. Када се заврши пројектна и тендерска документације изабрати ће се извођач радова а радови ће се финансирати из  кредитних средстава ЕИБ-а.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Наредбу бр 11-4/14, којом је наредио санацију отвора на насипу дужине 850 м који штити насеље Добор. Водопривредно предузеће „Ушће Босне“ из Шамца у току 2014.године извело је радове у вриједности од 417,244.22 КМ.

Фонд солидарности за обнову Републике Српске одобрио је и средства за санацију љетног насипа за заштиту насеља Добор у износу од 70,000.00 КМ и радови ће се извести у наредним љетним мјесецима.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавна установа „Воде Српске“

припрема приједлоге и за нове мјере на подручју општине Модрича и Вукосавље који би се финансирали из кредитних и донаторских средстава а односе се на пројекте:

  • Изградња обалоутврде на лијевој обали од Новог-Јапанског моста у Модричи па низводно на дужини од цца 1,5 km
  • Реконструкција канала Босна-Гнионица у општини Вукосавље на дужини од цца 2,8 km, уз реконструкцију уставне грађевине
  • Регулација потока Јакешница у општини Вукосавље у дужини од 1,5 km
  • Изградња десног одбрамбеног насипа ријеке Босне у МЗ Милошевац, насеље Полој, на дужини од цца 4.5 км  и
  • Изградња кишне канализације у Модричи са препумпном станицом

Реализацијом започетих и планираних пројеката знатно ће се повећати ниво заштите од поплава Модриче и мјестима Добор, Копривица, Врањак и Милошевац и  смањити  ниво штета.

 

 

                                                                                                              М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                       проф. др   Стево Мирјанић

                                               

 

 

 

 

 

 

19.05.2015
Сазив: 
9