Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС, поставио је на Деветнаестој сједници, одржаној 24. новембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

 

Да ли Министарство просвјете има у плану изградњу и реконструкцију подручних основних школа  на територији општине Модрича?

Ово ме интересује због изузетно лошег катастрофалног стања објеката подручних  основних школа у Врањаку и Дугом пољу.

 

ОДГОВОР:

Број: 07.04/011-357/21

Датум: 06.12.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Стево Јоксимовић, на наставку 19. редовне сједнице Народне Скупштине Републике Српске, одржаном 24. и 25. новембра 2021. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

       „ Да ли Министарство просвјете има у плану изградњу и реконструкцију подручних основних школа на територији општине Модрича ?

       Ово ме интересује због изузетно лошег катастрофалног стања објеката подручних основних школа у Врањаку и Дугом Пољу.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство просвјете и културе је дана 15.10.2021. године запримило допис од Општине Модрича којим траже, да се обезбиједе средства за нову деветоразредну школу у Дугом Пољу.

Након разматрања захтјева, Министарство је упутило одговор Општини Модрича и Основној школи „Свети Сава“ Модрича, да је потребно да Министарству доставе детаљан предмјер и предрачун радова са укупним износом потребних финансијских средстава за изградњу новог школског објекта, како би се захтјев могао размотрити, те у складу са буџетским средствима која ће бити на располагању у наредном периоду донијети одлуку о евентуалном одобравању захтјева. Напомињемо да Министарство просвјете и културе још увијек није добило тражене податке.

 

Министарство просвјете и културе је дана 08.12.2021. године запримило допис од ЈУ ОШ „Свети Сава“  са информацијом о Подручном одјељењу Дуго Поље, без релевантне документације.

 

Након што добијемо тражену документацију од Општине Модрича или школе,  бићемо у могућности разматрати захтјев у складу  са расположивим средствима за наведене намјене.

 

Министарство континуирано, у складу са расположивим средствима у Буџету, улаже у санацију и реконструкцију објеката школа како би се унаприједио квалитет васпитно – образовног рада. Настојимо да свим ученицима омогућимо адекватне услове школовања.

 

 

 

 

С поштовањем,

 

                                                                                                               МИНИСТАР

 

                                                                                                      др Наталија Тривић

 

Достављено:

1. Наслову;

2. У архиву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2021

Име посланика:

Сазив: 
10