Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС, поставио је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Због чега је и по којим критеријумима Завод за запошљавање одбио скоро све и скоро у потпуности захтјеве локалних заједница гдје су начелници из СДС за запошљавање субвенције у запошљавању?

Мислим да би Министарство требало да има увид и у ове послове који се тичу расподјеле два милиона средстава за субвенције у запошљавању.

Да ли је нормално, да ли је правично и да ли је то равномјерно да поједине општине од Рогатице, Власенице Зворника добију 20 и више субвенција за 20 и више приправника док општине Модрича, Шамац и друге не добију ништа, нула? Мислим да то није ни равноправно ни правично, да није равномјеран развој Републике Српске с тим демантује Влада саму себе. Ја вас молим да ми писмено одговорите на ово питање. И ми се не жалимо што је Рогатица добила 23 субвенције запошљавања приправника, али се жалимо што су Модрича и Шамац добили нула.

ОДГОВОР:

Број: 16-04/2-011-14/2022

Датум: 17.06.2022. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС, поставио је на Двадесет другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 31. маја 2022. године, сљедеће посланичко питање:

 

Због чега је и по којим критеријумима Завод за запошљавање одбио скоро све и скоро у потпуности захтјеве локалних заједница гдје су начелници из СДС за запошљавање субвенције у запошљавању? Мислим да би Министарство требало да има увид и у ове послове који се тичу расподјеле два милиона субвенције у запошљавању. Да ли је нормално, да ли је правично и да ли је то равномјерно да поједине општине од Рогатице, Власенице, Зворника добију 20 и више субвенција за 20 и више приправника док општине Модрича, Шамац и друге не добију ништа, нула? Мислим да то није ни равноправно ни правично, да није равномјеран развој Републике Српске с тим демантује Влада саму себе. Ја вас молим да ми писмено одговорите на ово питање. И ми се не жалимо што је Рогатица добила 23 субвенције запошљавања приправника, али се жалимо шту су Модрича и Шамац добили нула.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 244 и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

У складу са Акционим планом запошљавања за 2022. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/22 и 41/22) ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је расписао Јавни позив по програмима за 2022. годину за које су издвојена укупна средства у износу од 28.140.000,00 КМ за реализацију шест програма у 2022. години и то: Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2022. години, „Заједно до посла”, Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2022. години, Програм подршке запошљавању младих са високом стручном спремом у статусу приправника у 2022. години, Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника, Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2022. години и Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српкој у 2022. години.

              Након затварања јавног позива за четири програма формиране су Комисије за преглед и оцјену пристиглих захтјева. Прегледом одобрених средстава по општинама, видљиво је да су средстава сразмјерно додијељена свим општинама на подручју Републике Српске, а у зависности од заинтересованости послодаваца и незапослених лица по сваком програму и за сваку општину појединачно.

Конкретно, за подручје општине Модрича одобрена су средства у износу од 462.069,58 КМ за запошљавање 86 лица по четири различита програма. Када је у питању програм запошљавања младих у статусу приправника са ВСС за подручје општине Модрича, одобрена су средства у износу од 158.400,00 КМ за запошљавање укупно 22 лица у статусу приправника.

За подручје општине Шамац одобрена су средства у износу од 61.264,32 КМ за запошљавање 12 лица по четири програма.

              Према наведеним подацима, видљиво је да се приликом одобравања средстава за реализацију наведеног акционог плана запошљавања и програма запошљавања водило рачуна о исказаним потребама послодаваца и заинтересованости незапослених лица у наведеним општинама.

 

 

 

М И Н И С Т А Р

Душко Милуновић

 

 

 

 

31.05.2022

Име посланика:

Сазив: 
10