Народни посланик Тања Вукомановић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Тања Вукомановић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Трећој редовној сједници, 6. јуна 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            Као један од приоритета навели сте израду социјалне карте још на почетку мандата. Рекли сте да ће она бити успостављена до половине ове године. С обзиром на то да је у току 6. мјесец, докле је стигла израда социјалне карте и да ли ће бити завршена у обећаном року?

ОДГОВОР:

Број: 11/05-012-195/23    

Датум: 23.06.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање-

Народни посланик Тања Вукомановић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6, 7. и 8. јуна 2023. године, сљедеће посланичко питање:

„Као један од приоритета навели сте израду социјалне карте још на почетку мандата. Рекли сте да ће она бити успостављена до половине ове године. С обзиром на то да је у току 6. мјесец, докле је стигла израда социјалне карте и да ли ће бити завршена у обећаном року?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

У сврху успостављања регистра социјалне карте Републике Српске, Влада Републике Српске је рјешењем број 04/1-012-2-92/23 од 12.01.2023. године и Рјешењем о допуни рјешења о именовању радне групе за израду социјалне карте Републике Српске број 04/1-012-2-551/23 од 09.2.2023. године именовала Радну групу за израду социјалне карте Републике Српске. Задатак наведене радне групе је да заједно са члановима Интерресорне радне групе за израду Нацрта закона о социјалној карти, предузме све потребне активности у сврху израде социјалне карте Републике Српске и да о предузетим активностима извјештава Владу Републике Српске.                   

Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-553/23 од 09.2.2023. године дефинисане су прве активности на  изради социјалне карте  кроз сљедеће три фазе и то:

1.Анализа постојећег стања у областима релевантним за израду социјалне карте и израда приједлога пројектног задатка техничког рјешења,

2.Успостављање интероперабилног информацоног система за социјалну карту, превасходно заснованог на бази расположивих ресурса и

3.Аутоматизовано провођење управних поступака у информационом систему за социјалну карту.

У складу са наведеним Зкључком Владе, идентификоване су институције и установе од значаја за процес израде социјалне карте. Урађена је анализа постојећег стања електронских регистара институција и установа које су идентификоване као значајне за процес успостављања социјалне карте, односно оних субјеката који воде евиденције о социо-економском статусу појединаца и са њим повезаних лица као и законодавног оквира релевантног за вођење наведених евиденција. 

За израду пројектног задатка техничког рјешења ангажовани су информатички стручњаци - консултанти Свјетске банке а у сврху подршке реализације пројекта успостављање социјалне карте, односно електронског јединственог регистра предвиђеног Законом о јединственом уређивању права на готовинску накнаду, као прве подфазе креирања софтверског рјешења социјална карта, према тренутном правном оквиру за успостављање социјалне карте. Консултанти Свјетске банке су обавили низ састанака са представницима институција, затим са Радном групом за израду социјалне карте, реализовали су посјете Влади Републике Српске дана 26. маја и 07-08 јуна 2023. године. Пројектни задатак за прву фазу социјалне карте, гдје су се обавезали да ће у складу тачком 1. Закључка  Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-553/23 од 09.2.2023. године, у потпуности су реализовали дана 23. 06. 2023. године и испоручили документ приједлог „Техничка спецификација информациони систем Социјална карта фаза 1 – Jединствена база података о свим исплаћеним готовинским накнадама појединцима“.  

            С поштовањем,

                                                                                                                    М И Н И С Т А Р                                                                                

                                                                                                           Ален Шеранић, др мед.

06.06.2023

Име посланика:

Сазив: 
11