Народни посланик Томица Стојановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 30. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Тражим да ми доставите табеларни преглед свих одлука о прихватању задужења (кредита) Републике Српске према одређеним кредиторима (у земљи и иностранству) са дефинисањем висине, тј. износом задужења (кредита), намјеном задужења, датум узимања кредита, услове кредита, а за период од 2006. до данас.

                У питању су сви кредити за потребе свих „јавних предузећа“, фондова, дугорочни, краткорочни и сви други.

ОДГОВОР:

Број: 06.08/012-314-1/19

Датум:  26.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници сједнице  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Тражим да ми доставите табеларни преглед свих одлука о прихватању задужења (кредита) Републике Српске према одређеним кредиторима (у земљи и иностранству) са дефинисањем висине, тј. износом задужења (кредита), намјеном задужења, датум узимања кредита, услове кредита, а за период од 2006. до данас. У питању су сви кредити за потребе свих „јавних предузећа“, фондова, дугорочни, краторочни и сви други.

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Табеларни преглед кредитних задужења Републике Српске према одређеним кредиторима за потребе јавних предузећа и фондова налази се у прилогу.

С поштовањем,

 

 

                                                                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                  Зора Видовић

НАПОМЕНА: Табеларни преглед доступан у Служби НС РС.

30.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10