Народни посланик Томица Стојановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, поставио је на наставку Друге сједнице одржаном 13. фебруара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                На Трећој посебној сједници сам поставио посланичко питање за шта су утрошена средства у износу од 141.161.500 КМ – Ек код 412700 – расходи за стручне услуге.

                04. 01. 2019. да ли сте одговор бр.: 06.07/012-2743/18.

Тражим да ми појасните који су трошкови у арбитражном поступку у предметима Крајина осигурања АД Бања Лука и Вијадукт у износу од 1.310.000 КМ.

Да ли се то односи на адвокатске трошкове или евентуално неке друге и које?

Такође, тражим да ми објасните какве везе имају пратећи трошкови везани за прву емисију обвезница Републике Српске на међународном финансијском тржишту, у износу од 12.851.500 КМ са стручним услугама, а што сте дали у поменутом одговору.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-447-1/19

Датум: 06.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, поставио је у наставку Друге сједнице  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

„На Трећој посебној сједници сам поставио посланичко питање за шта су утрошена средства у износу од 14.161.500 КМ – Ек код 412700 – расходи за стручне услуге.

04.01.2019. године дали сте одговор бр: 06.07/012-2743/18.

Тражим да ми појасните који су трошкови у арбитражном поступку у предметима Крајина осигурања АД Бања Лука и Вијадукт у износу од 1.310.000 КМ.

Да ли се то односи на адвокатске трошкове или евентуалнo неке друге и које?

Такође, тражима да ми објасните какве везе имају пратећи трошкови везани за прву емисију обвезница Републике Српске на међународном финансијском тржишту, у износу од 12.851.500 КМ са стручним услугама, а што сте дали у поменутом одговору. “

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Трошкови у арбитражном поступку у предмету Крајина осигурање а.д. Бања Лука односе се на сљедећу врсту услуга: трошкове адвокатских услуга изабраног Правног тима Републике Српске, трошкове рада Арбитражног суда (таксе) и изабраног арбитра и трошкове вјештачења. Све услуге су искључиво везане за поступање тужене Крајина осигурања, Републике Српске, БиХ пред Арбитражним судом у Паризу, тачније за поступак заступања, припреме и прикупљања доказног материјала у процесу одбране.

Пратећи трошкови везани за прву емисија обвезница Републике Српске на међународном фианнсијском тржишту односе се управо на накнаду међународном консулатанту за пружене стручне услуге Републици Српској на савладавању процедура и правила приликом прве емисије обавезница на међународном тржишту капитала. Ове активности се односе на:

•              Припрема и израда информативног Меморандума и све друге потребне документације захтјеване за емисију обвезница на међународном финансијском тржишту, у складу са правилима и процедурама Бечке берзе,

•              Израда „due diligence“ анализе,

•              Припрема материјала за презентацију, тзв. „roadshow“ и организација и одржавања презентација потенцијалним инвеститорима на пет локација у Европи (Беч, Цирих, Женева, Луксембург, Франкфурт),

•              Припрема и достављање свих потребних докумената за листирање на Бечкој берзи – трошкови лиситирања и ангажовања Бечке берзе,

•              Обезбјеђивање ISIN броја за обвезнице,

•              Организација и одржавање емисије обвезница – израда тзв. „књиге“ инвеститора,

•              Ангажман и плаћање трошкова Платног агента – банке,

•              Ангажман и плаћање трошкова међународног адвокатског тима.

Поред тога, Влада Републике Српске је била у обавези да обезбиједи и кредитни рејтинг за обвезницу од стране најмање једне од највећих свјетских рејтинг институција, а који је обавезан приликом сваке емисије обвезница на међународно финансијско тржиште.

Што се тиче арбитражног поступка за Вијадукт, Министарство финансија не располаже детаљним подацима о истом јер није ресорно надлежно за овај предмет.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

 

13.02.2019

Име посланика:

Сазив: 
10