Народни посланик Јасна Лукић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јасна Лукић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставила је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Развојној банци Савјета Европе за финансирање пројеката затварања колективних центара којим је планирана реализација 13 пројеката  за изградњу стамбених јединица међу којима и Град Добој, као и четири пројекта која се односе на санацију и доградњу геријатријских установа, међу којима и Дом пензионера Добој.

Шта је обавеза градске управе и у ком року, како би се што прије приступило реализацији пројекта рјешавања колективног алтернативног смјештаја и санација Дома пензионера у Добоју?

ОДГОВОР:

Број: 18.04-011-116/15

Датум: _____________

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јасна Лукић – Клуб посланика СНСД-Милорад Додик на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној дана 15., 16., 17. и 21. април. 2015. године, поставила је посланичко питање Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске:

''Народна Скупштина Републике Српске усвојила је Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Развојној Банци Савјета Европе за финансирање пројеката затварања колективних центара којим је планирана реализација 13 пројеката за изградњу стамбених јединица међу којима је и Град Добој, као и четири пројекта која се односе на санацију и доградњу геријатријских установа, међу којима је и Дом пензионера Добој.

Шта је обавеза градске управе и у ком року, како би се што прије приступило реализацији пројекта рјешавања колективног алтернативног смјештаја и санација Дома пензионера у Добоју?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо следећи

 

О Д Г О В О Р

''У оквиру Пројекта ,,Затварање колективних центара и алтернативних видова смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења–ЦЕБ II, на подручју града Добој планирана је санација Дома пензионера у Добоју, те изградња 134 стамбене јединице за смјештај корисника колективног становања.

Надлежни органи локалних заједница, у оквиру овог Пројекта, имају обавезу да обезбиједе локацију за изградњу стамбених јединица, пројектно-техничку документацију, урбанистичке и друге сагласности и дозволе за изградњу, те прикључење стамбених објеката на јавну и комуналну инфраструктуру.

Почетком мјесеца маја текуће године, планиран је састанак представника Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске са надлежним органима града Добој, на којем ће се дефинисати начин и реализација обавеза локалних власти у оквиру овог Пројекта.

Такођер, обавезе локалних власти општина/градова обухваћених Пројектом ЦЕБ II, у складу са Меморандумом о разумијевању на реализацији Пројекта ''Затварање колективних центара'' – Л/Д 1789 који је закључен између Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Фонда за повратак, ентитетских министарстава и Брчко дистрикта БиХ, биће прецизно дефинисане Меморандумима о разумијевању, чије је потписивање између општина/градова и ентитетских министарстава планирано у наредном периоду.''

С поштовањем,

 

                                                                                                                МИНИСТАР

                                                                                                              Давор Чордаш

 

 

 

 

15.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9