Народни посланик Јасна Лукић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јасна Лукић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставила је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Своје питање упућујем Министарству за избјеглице и расељена лица Владе Републике Српске, а у вези са реализацијом пројекта затварања колективног центра и алтернативних видова  смјештаја из неусловног објекта  Дома пензионера у Добоју којим су обезбијеђена средства у износу око 10 милиона КМ за изградњу 134 стамбене  јединице и реновирање Дома пензионера.

Да ли је управа града Добоја, у чијој је то искључиво надлежности  и одговорности, доставила Министарству уредну пројектну  техничку документацију  урбанистичке и друге сагласности  и дозволе за изградњу 134 стамбене  јединице за кориснике колективног и алтернативних видова смјештаја  у Добој и када и под којим условима ће се кренути са  њиховом реализацијом?

ОДГОВОР:

Број: 18.04-011-322/17

Датум: _____________

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јасна Лукић – Клуб посланика СНСД-Милорад Додик на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној дана 13., 14. и 15. јуна 2017. године, поставила је посланичко питање Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске:

''Своје питање упућујем Министарству за избјеглице и расељена лица Владе Републике Српске, а у вези са реализацијом пројекта затварања колективног центра и алтернативних видова смјештаја из неусловног објекта Дома пензионера у Добоју којим су обезбијеђена средства у износу од 10 милиона КМ за изградњу 134 стамбене јединице и реновирања Дома пензионера.

Да ли је управа града Добоја, у чијој је то искључиво надлежности и одговорности, доставила Министарству уредну пројектно-техничку документацију, урбанистичке и друге сагласности и дозволе за изградњу 134 стамбене јединице за кориснике колективног и алтернативних видова смјештаја у Добој и када и под којим условима ће се кренути са њиховом реализацијом?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11 и 34/17), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

''У оквиру Пројекта ,,Затварање колективних центара и алтернативних видова смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења–ЦЕБ 2'', на подручју града Добој предвиђена је санација Дома пензионера у Добоју, те изградња 134 стамбене јединице за смјештај корисника колективног становања.

Подројекту изградње вишестамбеног објекта са 134 стамбене јединице у Добоју дат је приоритет, јер ће у исте бити смјештени корисници Дома пензионера до његове санације, и у складу са планираном динамиком реализације пројекта покретање јавне набавке радова било је планирано у мјесецу мају текуће године.

Обавезе града Добој, у оквиру овог Пројекта, биле су: обезбијеђење локацију за изградњу стамбених јединица, израда пројектно-техничке документације, издавање свих неопходних сагласности и дозвола за изградњу, те прикључење стамбених објеката на јавну и комуналну инфраструктуру.

Међутим, након достављања израђене пројектно-техничке документације Министарству, те ревизије исте коју су  извршили Министарство и Техничка асистенција ангажована на реализацији пројекта од стране Развојне банке Савјета Европе, констатовано је да израђени главни пројекат и пратећа документација не задовољавају стандарде и потребе овог пројекта. Такођер је констатовано да се на постојећој документацији не могу вршити исправке, већ се мора приступити поновној изради пројектно - техничке документације.

Из горе наведених разлога реализација пројекта одгођена је за вријеме које је потребно да градска управа Добој достави пројектно-техничку документацију у складу са стандардима и постављеним захтјевима пројекта, те вријеме потребно да се изврши ревизија исте.

Након што град изврши преузете обавезе, Министарство ће без одлагања покренути јавну набавку радова и наставити се активности на реализацији овог пројекта и збрињавању корисника колективних и алтернативних видова смјештаја на подручју града Добој.''

 

               С поштовањем,

                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                     Давор Чордаш

13.06.2017
Сазив: 
9