Народни посланик Јелена Тривић Министарству привреде и предузетништва, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 7. јула 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

              Молим вас да ми одговорите на питање:

  • Колико су износиле стране директне инвестиције (или страна улагања, како се називају у Стратегији за подстицање страних улагања од 2016. до 2020. године) у Републику Српску од 2015. године закључно са 2021. годином?

Молим вас да ми износе страних директних инвестиција (односно страних улагања) разврстате по годинама, појединачно за 2015. годину, за 2016. годину, за 2017. годину, за 2018. годину, за 2019. годину, за 2020. годину и за 2021. годину и да износе изразите у милионима КМ.

ОДГОВОР:

Број: 18.06-011-195/22

Датум: 18.07.2022. године

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

 

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 7. јула 2022. године сљедеће посланичко питање:

  1. Колико су износиле стране директне инвестиције (или страна улагања, како се називају у Стратегији за подстицање страних улагања од 2016. до 2020. године) у Републику Српску од 2015. године закључно са 2021. годином.

Молим да ми износе страних директних инвестиција (односно страних улагања) разврстате по годинама, појединачно за 2015. годину, за 2016. годину, за 2017. годину, за 2018. годину, за 2019. годину, за 2020. годину и за 2021. годину и да износе изразите у милионима КМ.

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 123/18) као и чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У складу са календаром објављивања Централне банке, за Републику Српску су доступни сљедећи подаци:

Стање укупних страних улагања у Републику Српску до краја 2020. године  кумулативно износе 5.551,9 милиона КМ. Подаци о стању директних страних инвестиција закључно са 2021. годином ће бити доступни по истеку трећег квартала 2022. године.

Токови директних страних улагања у Републику Српску за 2021. годину ће бити доступни по истеку трећег квартала 2022. године. У наставку је преглед токова директних страних улагања по годинама (подаци за период од 2015. до 2019. године представљају ревидиране податке у складу са методологијом прикупљања података).

 

Токови директних страних улагања у Републику Српску

 од 2015. године до 2020. године

 

Година

Износ у милионима КМ

 

 

 

 

2015.

146,5

 

 

2016.

84,5

 

 

2017.

284,0

 

 

2018.

399,1

 

 

2019.

397,7

 

 

2020.

285,1

 

 
 

Извор података: Централна банка БиХ

Влада Републике Српске је на 144. сједници одржаној 04.11.2021. године усвојила Стратегију привлачења страних инвестиција у Републику Српску за период 2021-2027. године.

 

С поштовањем,        

 

Достављено:                                                                                      М И Н И С Т А Р      

2 x Наслову; 

1 x а/а.                                                                                                       Вјекослав Петричевић

                                                                                                          

 

 

 

 

07.07.2022

Име посланика:

Сазив: 
10