Народни посланик Јелена Тривић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између два наставка Друге сједнице, 25. фебруара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

                Жељезнице РС и поред негативног искуства у вођењу пословне политике су поново суочене са укидањем права радника и умањења минулог рада по основу непризнавања од стране Управе Жељезница – увећаног радног стажа (бенефицираног радног стажа) у укупан радни стаж и непризнавање посебног стажа по основу учешћа у рату у једностраном трајању у укупни радни стаж. На овај радни стаж Жељезнице својим радницима не уплаћују износ минулог рада.

                Да ли сте упознати са тим и да ли сте упознати да за раднике Министарства унутрашњих послова ово није пракса?

ОДГОВОР:

Број:13.04/011-401/19

Датум, 15.03.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ:Одговор на посланичко питање, достављамо.-

ВЕЗА:Ваш акт број 04.2-011-90/19  од 26.02.2019. године

          Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП,  поставила  је између два наставка Друге сједнице  Народне скупштине Републике Српске, дана  25. фебруара  2019. године, сљедеће  посланичко питање:

        “Жељезнице РС  и поред негативног  искуства у вођењу пословне политике су поново суочене  са укидањем права радника и умањења минулог рада  по основу  непризнавања  од стране Управе Жељезница-увећаног радног стажа (бенефицираног радног стажа) у укупан  радни стаж и непризнавање посебног  стажа по основу учешћа у рату у једностраном трајању у укупни радни стаж. На овај радни стаж Жељезнице својим радницима не уплаћују износ минулог рада.

       Да ли сте упознати са тим и да ли сте упознати да за раднике Министарства унутрашњих послова ово није пракса?“

         Посланичко питање  прослијеђено је „Жељезницама Републике Српске“ а.д. Добој, које су доставиле сљедећи  одговор:

       „У вези са посланичким питањем по предмету обрачуна плате без признавања посебног стажа и бенефиције у минули рад, обавјештавамо вас да „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој врше обрачун основне плате у складу са  чланом  123. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18), и чланом 76. Правилника о раду Друштва.

      Сходно тумачењу Министарств рада и борачко инвалидске заштите  Републике Српске број 16-04/2-12-186/17 од 22.05.2017. године,  овако обрачуната  основна плата увећава се по основу  година радног стажа  у који није укључена  бенефиција  и посебан стаж, на начин регулисан  чланом 80. Правилника о раду Друштва, тако да се увећава  за 0,3% за сваку навршену  годину радног стажа до 25 година радног стажа, односно  0,5 % за сваку навршену годину радног стажа преко 25 година.“

 С поштовањем,

 

                                                                                                                                                     МИНИСТАР

                                                                                                                                                  Неђо Трнинић

 

 

25.02.2019

Име посланика:

Сазив: 
10