Народни посланик Јелена Тривић Народној скупштини Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Молим Вас да ми доставите списак свих запослених са подацима:

 • О стручној спреми,
 • О установи, мјесту и датуму стицања дипломе.

ОДГОВОР:

Број: 02/2 - 491/19

Датум: 8. март 2019. године

Јелена Тривић

народни посланик

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

На Другој сједници Народне скупштине Републике Српске поставили сте сљедеће посланичко питање: „Молим Вас да ми доставите списак свих запослених радника са подацима о стручној спреми и установи, мјесту и датуму стицања дипломе“.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо Вам сљедећи

О Д Г О В О Р

У члану 102. став (2) Закона о раду („Службени гласник  Републике Српске“, број 1/16 и 66/18) прописано је „лични подаци који се односе на раднике не могу да буду доступни трећем лицу, осим у случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то потребно ради доказивања права и обавеза из радног односа или у вези са радом“.

С обзиром да је податак о дипломи одређеног лица лични податак, у смислу примјене наведене  одредбе Закона о раду, затим члана 16 а Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 50/10 и 66/18), те Закона о заштити личних података, у складу са Правилником о организацији и ситематизацији радних мјеста Службе Народне скупштине Републике Српске (број: 02/2-162/16, број: 02/2-2629/16 и број:02/2-685/17) достављамо Вам податке како слиједи: 

 

Систематизовано:  105 радних мјеста

Попуњено: 94

Организациону структуру Службе Народне скупштине Републике Српске чине:

 • Кабинет предсједника Народне скупштине
 • Кабинет потпредсједника Народне скупштине
 • Кабинет генералног секретара
 • Одјељење за опште послове
 • Законодавно-правно одјељење
 • Одјељење за заједничке послове
 • 10 одсјека

Структуру запослених чине:

1. Кабинет предсједника Народне скупштине

 • 1 виши стручни сарадник  – ВСС, професор језика и књижевности
 • 2 виша стручна сарадника  – ВСС, друштвени смјер
 • 1 виши стручни сарадник -  ВСС, дипломирани политиколог (180 ECTS)
 • 2 стручна сарадника   – ССС - административни техничар
 • 1  возач – ВКВ

2. Кабинет потпредсједника Народне скупштине

 • 2 виша стручна сарадника  – ВСС, дипломирани правник и дипломирани економиста (180 ECTS)
 • 2 стручна сарадника  – ССС - административни техничар

3. Кабинет генералног секретара

 • 1 извршилац, генерални секретар – ВСС, дипломирани правник
 • 1 извршилац, замјеник генералног секретара – ВСС, дипломирани правник
 • 1 стручни сарадник -  ССС - административни техничар
 • 1 виши стручни сарадник - ВСС, дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник - ВСС, дипломирани журналиста

3.1. Одјељење за опште послове

- 1 извршилац, помоћник генералног секретара – ВСС, дипломирани правник

3.1.1. Одсјек за  људске ресурсе и административне послове

- 1 руководилац одсјека – ВСС, дипломирани правник

- 1 виши стручни сарадник- – ВСС, дипломирани географ

- 2 виша стручна сарадника – ВСС, професор филозофије и социологије и дипломирани економиста

- 2 стручна сарадника  – ССС , правно-биротехничка струка

- 1 виши стручни сарадник – ВСС - професор српског језика и књижевности

3.1.2. Одсјек за финансијске послове

- 1 руководилац одсјека – ВСС, дипломирани економиста

- 1виши стручни сарадник  – ВСС, дипломирани економиста

- 1 стручни сарадник  – ССС, економски техничар

- 1 виши стручни сарадник – ВСС , професор социологије

 

3.1.3. Одсјек за односе са јавношћу

- 1 руководилац одсјека – ВСС друштвени смјер или ВШС/ССС - 10 година радног искуства на  пословима главног и одговорног уредника

- 1  виши стручни сарадник – ВСС, професор филозофије и  социологије

3.1.4. Одсјек за протокол

- 1 руководилац одсјека – ВСС, професор историје

- 1 виши стручни сарадник  – ВСС, дипломирани економиста-менаџер

- 1 виши стручни сарадник- – ВСС, професор енглеског језика

3.2. Законодавно-правно одјељење

- 1  помоћник генералног секретара – ВСС, дипломирани правник

3.2.1. Одсјек за нормативне послове и рад радних тијела

- 1  руководилац одсјека – ВСС, дипломирани правник

- 10 виши стручних сарадника – ВСС, дипломирани правник                                                       

 • 3 виша стручна сарадника – ВСС, дипломирани економиста
 • 1 виши стручни сарадник –  ВСС,   дипломирани политолог
 • 1 виши стручни сарадник– ВСС,  дипломирани економиста-менаџер
 • 1 виши стручни сарадник – ВСС,професор историје и географије
 • 1 виши стручни сарадник  – ВСС, професор социологије
 • 1 виши стручни сарадник – ВСС, дипломирани менаџер (180 ECTS)
 • 1 виши стручни сарадник – ВСС, дипломирани инжењер машинства

3.2.2. Одсјек за европске интеграције и међународне активности

- 1руководилац одсјека – ВСС, дипломирани правник

- 1 виши стручни сарадник – ВСС, дипломирани правник

- 1 виши стручни сарадник-ВСС, професор енглеског језика и књижевности

3.2.3. Одсјек за рад са посланицима

- 1  руководилац одсјека – ВСС, дипломирани политиколог

- 9 стручни сарадника– ССС – административни техничар

- 2  виша стручна сарадника– ВСС, дипломирани политиколог и  дипломирани социјални радник

3.2. Одјељење за заједничке послове

- 1 помоћник генералног секретара – ВСС, дипломирани електроинжењер

3.3.1. Одсјек за информацине технологије и техничку подршку

- 1 руководилац одсјека – ВСС, дипломирани инжењер мастер

- 1 виши стручни сарадник– ВСС, дипломирани инжењер  електротехнике

 • 3 стручна сарадника- ССС, машински техничар      

3.3.2. Одсјек за возни парк

- 1 руководилац одсјека – ВСС, bechelor индустријског менаџмента (180 ECTS)

- 15  возача – КВ - ВКВ

 

3.3.3. Одсјек за логистичку подршку

- 6 портира – ССС,

- 1 извршилац, ССС – ВКВ машинбравар

- 7 извршиоца на одржавању чистоће – ССС или КВ,

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                   ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАР

                                                                                                                                                           Небојша Згоњанин

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10