Народни посланик Љубиша Крунић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Једанаестој сједници, одржаној 21. јула 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Да ли се почело са пројектом за реконструкцију пута Фоча – Тјентиште и када ће бити завршена реконструкција као и пута Фоча – Шћепан Поље?

Знамо да је предсједник Србије Александар Вучић обећао новац за пројекат овог пута, па ме интересује да ли је тај новац уплаћен, обзиром да смо на једној од скупштина чули од госпође министарке финансије Видовић, да тај новац није уплаћен, значи, ако је нешто обећано, а није уплаћено, да онда упутимо и писмо предсједнику Србије Александру Вучићу.

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-2002/20

Датум: 07.08.2020. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, поставио је на једанаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.07.2020. године, сљедеће посланичко питање:

„Да ли се почело са пројектом за реконструкцију пута Фоча – Тјентиште и када ће бити завршена реконструкције као и пута Фоча – Шћепан Поље?

Знамо да је Предсједник Србије Александар Вучић обећао новац за пројекат овог пута, па ме интересује да ли је тај новац уплаћен, обзиром да смо на једној од скупштина чули од госпође министарске финансија Видовић, да тај новац није уплаћен, значи, ако је нешто обећано, а није уплаћено, да онда упутимо и писмо предсједнику Србије Александру Вучићу.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Изградња магистралног пута МI-111 (стара ознака М-18), Брод на Дрини (Фоча) - Хум (Шћепан Поље)

Наведени пројекат изградње магистралног пута обухвата дионицу магистралног пута МI-111 (стара ознака М-18) Брод на Дрини (Фоча) - Хум (Шћепан Поље) у дужини од 20.2 km, а на страни Републике Црне Горе дионицу дужине 25.4 km. Европска комисија је финансирала из програма ИПА израду пројектне документације за изградњу магистралног пута МI-111 Брод на Дрини (Фоча) - Хум (Шћепан Поље) са међудржавним мостом. Главни пројекат изградње магистралног пута МI-111 Брод на Дрини (Фоча) - Хум (Шћепан Поље) са међудржавним мостом испоручен је Јавном предузећу „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука. Вриједност пројекта је око 89 милиона Евра.

С обзиром на то да се ради о путном правцу који се налази на Свеобухватној ТН – Т мрежи (Рута 2б) неопходно је да се потпише Споразума између Савјета министара БиХ и Републике Црне Горе о изградњи међудржавног моста преко ријеке Таре на магистралном путу МI-111 Брод на Дрини (Фоча) - Хум (Шћепан Поље), а за шта је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске још 2018. године покренуло иницијативу према Министарству комуникација и транспорта БиХ. Неопходно је и да се обезбиједи суфинансирање дијела овог пројекта (изградња међудржавног моста) из GSM лиценце, а за шта је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске такође упутило иницијативу према Министарству комуникација и транспорта БиХ и Министарству финансија и трезора БиХ.

За реализацију овог пројекта постоји подршка ЕБРД, а аплицирало се и за грант средства у износу 20% од вриједности пројекта према Инвестиционом фонду Западног Балкана (WBIF). Такође, овај пројекат је уврштен у Листу приоритетних пројеката БиХ за Економски инвестициони план за Западни Балкан, а која је упућена европком комесару. 

               Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. је прибавило локацијске услове и у наредном периоду реализоваће се слиједеће активности:

-     рјешавање имовинско - правних односа,

-     ревизија пројектне документације,

-     прикупљање сагласности и дозвола на пројектну документацију,

-     прибављање грађевинске дозволе,

-     затварање финансијске конструкције,

-     уговарање извођења радова и надзора и

-     реализација извођења радова.

Процјена почетка реализације пројекта је најраније средина 2021. године, уколико не буде већих застоја приликом рјешавања имовинско - правних односа и обезбјеђивања финансијских средстава.

 

Изградња нове трасе магистралног пута МI-109 (стара ознака М-20), Гацко – Фоча, дионица Тјентиште – Брод на Дрини

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука је израдило генерални пројекат са четири нове варијанте и вишекритеријумском анализом за изградњу нове трасе магистралног пута МI-109 (стара ознака М-20) Гацко - Фоча, дионица Тјентиште - Брод на Дрини. Одабрана је најповољнија варијанта дужине око 11 километара, за рачунску брзину од 80 km/h, за коју ће се израдити идејни пројекат, али прије тога је потребно спровести детаљна геомеханичка истраживања и детаљно геодетско снимање.

Процјена вриједности изградње пута је 26 милиона КМ укључујући и мост преко ријеке Дрине који повезује магистралне путеве МI-111 и МI-109.

Влада Републике Српске донијела је 11.04.2018. године Закључак којим су обезбијеђена средства у износу 2.500.000,00 ЕУР за изградњу нове трасе магистралног пута МI-109 (стара ознака М-20) Гацко - Фоча, дионица Тјентиште - Брод на Дрини од стране Владе Републике Србије.

               Изабран је консултант/извођач за геодетске радове, а покренут је нови обновљени поступак набавке за извођење радова детаљних геомеханичких истражних радова. У наредном периоду провешће се слиједеће активности:

-     израда детаљне геодетске подлоге,

-     набавка детаљних геолошких истражних радова,

-     набавка израде идејног пројекта и УТУ,

-     уговарање израде главног пројекта и израда главног пројекта.

Почетак извођења радова зависи од обима потребне експропријације, као и динамике будуће изградње магистралног пута МI-111 Брод на Дрини (Фоча) - Хум (Шћепан Поље).

 

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                        Ђорђе Поповић

 

 

21.07.2020

Име посланика:

Сазив: 
10