Народни посланик Љубиша Крунић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Шестој сједници одржаној 17. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

                За што се на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске није нашла тачка дневног реда о распуштању СО Рудо, када су испуњени сви услови и када сте то обећали прије мјесец дана?

ОДГОВОР:

Број : 10.1-011-414/19

Дана: 17.12.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

н/р Генералног секретара                                                                         

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, поставио је на шестој сједници Народне скупштине Републике Српске, 17. септембра 2019. године, посланичко питање упућено Министарству управе и локалне самоуправе, а оно гласи:

 

„За што се на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске није нашла тачка дневног реда о распуштању СО Рудо, када су испуњени сви услови и када сте то обећали прије мјесец дана?“

 

у складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17) достављамо Вам сљедећи:

ОДГОВОР

Чланом 152. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 - у даљем тексту: Закон) прописано је да Народна скупштина може, на приједлог Владе, да распусти  скупштину ако након спроведеног поступка опозива градоначелник, односно начелник општине не буде опозван. 

Влада Републике Српске је Иницијативу за распуштање Скупштине општине Рудо доставила Народној Скупштини Републике Српске и иста је разматрана на осмој редовној сједници.

С поштовањем,                                                                                                              

        М и н и с т а р

                                                                                                                                                      Лејла Решић

Достављено:

-Наслов,

-а/а

Прилог:

-2 (два) примјерка у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији

-Електронска верзија-ЦД

 

17.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10