Народни псоланик Бранислав Бореновић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Да доставите податке о укуном дугу Републике Српске (спољни дуг, нови и стари, и унутрашњи) са прецизном аналитиком и структуром дуга закључно са два датума: 31.12.2016. и 31.05.2017.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1509-1/17

Датум: 22.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик  Бранислав Бореновић је на Деветнаестој  сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„ Да доставите податке о укупном дугу Републике Српске (спољни дуг, нови и стари, и унутрашњи) са прецизном аналитиком и структуром дуга закључно са два датума: 31.12.2016. и 31.05.2017.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Подаци о структури стања укупног дуга Републике Српске на дан 31.12.2016. године (коначни подаци) и 31.05.2017. године (прелиминарни подаци) приказани су у наредној табели.

 

са 31.12.2016.

са 31.05.2017.

1

Стање спољне задужености

3.167,97

3.085,36

1.1.

Републике Српске (буџета)

1.988,22

1.928,96

1.1.1.

које подлијеже ограничењу

1.946,86

1.886,63

1.1.2.

које не подлијеже ограничењу

41,36

42,34

1.2.

јединица локалне самоуправе

86,64

86,43

1.3.

јавних предузећа и ИРБ-а

1.093,11

1.069,96

2

Стање унутрашње задужености

2.272,01

2.291,82

2.1.

Републике Српске (буџета)

1.804,39

1.829,99

2.1.1.

пројектовани унутрашњи дуг

861,45

831,25

2.1.2.

краткорочни дуг (тз)

88,00

95,38

2.1.3.

дугорочни дуг (до, дк и акт. гар.)

854,95

903,36

2.2.

јединица локалне самоуправе

285,66

275,39

2.3.

фондова социјалне сигурности

181,96

186,44

2.3.1.

директно

48,45

63,93

2.3.2.

индиректно

133,51

122,50

3

Стање дуга Републике Српске (буџета)

3.792,61

3.758,96

3.1.

које подлијеже ограничењу

3.751,26

3.716,62

3.2.

које не подлијеже ограничењу

41,36

42,34

4

Стање дуга јединица локалне самоуправе

372,30

361,83

5

Стање дуга фондова социјалне сигурности

181,96

186,44

6

Стање дуга јавних предузећа и ИРБ-а

1.093,11

1.069,96

7

ЈАВНИ ДУГ (3+4+5)

4.346,87

4.307,22

8

УКУПАН ДУГ (3+4+5+6)

5.439,98

5.377,18

9

Јавни дуг који подлијеже ограничењу* (3.1.+4+5)

4.305,51

4.264,88

10

Укупан дуг који подлијеже ограничењу* (3.1.+4+5+6)

5.398,62

5.334,84

 

 

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                                                         др Зоран Тегелтија

 

 

14.06.2017
Сазив: 
9