Народни псоланик Гордана Видовић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Незапослена лица која су право на здравствено осигурање остварила преко Бироа за запошљавање, то право од 01. 01. 2020. године остварују преко Фонда здравственог осигурања а што је регулисано новим Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености.

               Да ли сте упознати са каквим се проблемима сусрећу старија, болесна лица који немају другог основа за здравствено осигурање, па се од стране Фонда здравственог осигурања упућују у АПИФ да се региструју као индивидуални пољопривредни произвођачи, а основ за регистрацију по том основу може бити и двориште од стотињак квадрата а тиме преузимају обавезу да мјесечно уплаћују 32 КМ мјесечно за здравствено осигурање по том основу?

               Обзиром да је поменути Закон тек ступио на снагу а већ уочавамо озбиљне проблеме у примјени због којих највише штете трпе лица која припадају најсиромашнијој групи лица у Републици Српској, да ли имате у плану да предложите измјене појединих одредби?

               Молим вас да закључно са крајем фебруара 2020. године доставите податке о:

  • Броју лица која због примјене новог Закона не остварују право преко Завода за запошљавање РС;
  • Броју лица који су због неостваривања права преко Бироа за запошљавање „морали“ да се региструју као индивидуални пољопривредни произвођачи;
  • Броју лица који ни по којем критерију нису могли да остваре право на здравствену заштиту?

 

ОДГОВОР:

Број: 11/06-012-78/20
Датум: 16.07.2020. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

н/р Предсједника

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Деветој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18., 19. и 20. фебруара 2020. године, сљедеће питање:

            „Незапослена лица која су право на здравствено осигурање остварила преко Бироа за запошљавање, то право од 01.01.2020. године остварују преко Фонда здравственог осигурања, а што је регулисано новим Законом о посредовању и запошљавању и правима за вријеме незапослености.

            Да ли сте упознати са каквим се проблемима сусрећу старија, болесна лица који немају другог основа за здравствено осигурање, па се од стране Фонда здравственог осигурања упућују у АПИФ да се региструју као индивидуални пољопривредни произвођачи, а основ за регистрацију по том основу може бити и двориште од стотињак квадрата, а тиме преузимају обавезу да мјесечно уплаћују 32 КМ мјесечно за здравствено осигурање по том основу?

            Обзиром да је поменути закон тек ступио на снагу, а већ уочавамо озбиљне проблеме у примјени због којих највише штете трпе лица која припадају најсиромашнијој групи лица у Републици Српској, да ли имате у плану да предложите измјене појединих одредби?

            Молим Вас да закључно са крајем фебруара 2020. године доставите податак о:

  • броју лица која због примјене новог Закона не остварују право преко Завода за запошљавање РС;
  • броју лица који су због неостваривања права преко Бироа за запошљавање „морали“ да се региструју као индивидуални пољопривредни произвођачи;
  • броју лица који ни по једном критеријуму нису могли да остваре право на здравствену заштиту?“

 

               У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са члановима 263. и  264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи 

ОДГОВОР

Према информацијама добијеним од Фонда здравственог осигурања Републике Српске путем дописа број: 01/3-47-91/20 од 15.07.2020. године, обавјештавамо Вас да Законом о измјенама и допунама закона о здравственом осигурању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/19), као и Законом о посредовању, запошљавању и правима за вријеме незапослености, створени су услови за раздвајање стицања статуса незапосленог лица од остваривања права на здравствено осигурање. У складу са тим, од 1. јануара ове године незапосленост више није основ за пријаву на здравствено осигурање, односно лица преко Завода за запошљавање могу да буду пријављена на здравствено осигурање само у периоду док примају новчану накнаду за незапосленост.

Измјенама Закона о здравственом осигурању уведено је, поред ''редовних'' основа за пријаву на здравствено осигурање, још 13 нових основа (члан 10а Закона о здравственом осигурању Републике Српске). По први пут у Републици Српској могуће се пријавити на здравствено осигурање и по основу година живота, посебног друштвеног статуса, специфичног обољења и сл., у случају да није могуће остварити здравствено осигурање по неком од раније утврђених, ''редовних'' основа (члан 10). Намјера је, између осталог, била да се заштите најугроженије категорије грађана, односно категорије које су од посебног социјално медицинског значаја (нпр. дјеца до 15 година, школска дјеца, редовни студенти, труднице, породиље, старији од 65 година, обољели од малигних болести, хемофилије, дијабетеса, мултипле склерозе, лица која живе са ХИВ инфекцојом, обољели од ријетких болсти, лица са инвалидитетом, лица без прихода  и др).

Дакле, измјенама закона у односу на ранија рјешења, сада је обезбијеђена већа заштита права одређених, прије свега социјално-медицински угрожених категорија становништва и мања је вјероватноћа да неко лице остане без могућности пријаве на здравствено осигурање. Истовремено, омогућено је да се добије и јаснија слика о структури осигураних лица и одређеним статусима у којима се они налазе. То је значајна предност у односу на ситуацију када су сви користили један основ (незапосленост),  који суштински и није био примарни у односу на потребе поменутих категорија осигураника.

Подсјећамо да су се лица која имају комерцијална или некомерцијална пољопривредна газдинства на здравствено осигурање пријављивали по том основу (као пољопривредници) и прије 1. јануара ове године. Дакле, то није новина и тај основ постоји од раније. У овој години у односу на прошлу годину је чак пријављено мање пољопривредника на здравствено осигурање. У мају ове године на осигурање је по основу пољопривреде било пријављено око 11.900 осигураника (носилаца осигурања, не рачунајући њихове чланове породице), док је у мају прошле године тај број износио око 14.300 осигураника.

Закон је сада омогућио да уколико лице нема другог основа за осигурање, може да се пријави, између осталог, и као лице без прихода, по основу одређеног обољења или по основу година живота – за лица старија од 65 година, дјеца итд. Према томе, у односу на ранији период, сада је далеко мања могућност да неко остане без осигурањa јер нема основа за пријаву.

Такође, у марту 2020. године је дошло до проглашења ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 25/20) због пандемије изазване вирусом корона, а Народна скупштина Републике Српске је Одлуком број: 02/1-021-299/20 од 28. марта 2020. године прогласила ванредно стање за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/20), након чега су биле обустављене редовне активности Фонда, како би се избјегле гужве у шалтер салама. Донесена је одлука да ће се свим лицима финансирати здравствена заштита у јавним здравственим установама и осигураним и неосигураним, све док траје ванредно стање, као и ванредна ситуација. Такође је сугерисано и лицима који су били раније осигурани по основу незапослености да не долазе у пословнице Фонда у јеку пандемије, како би регулисали свој статус и да ће имати право на здравствено осигурање без обзира да ли су регулисали статус осигурања. Због наведеног Фонд још не располаже прецизним подацима да ли су се сва лица која су била осигурана као незапослени пријавила на осигурање по неком другом основу.

Почетком примјене ове новине је било одређених тешкоћа и проблема, што је, практично, очекивано када се год уводи нека значајнија новина, не само у здравствени систем, већ и у све друге области. Фонд здравственог осигурања Републике Српске прати ситуацију и уколико се укаже потреба, предлагаће се додатна унапређења законске регулативе, као и прописа Фонда, у циљу заштите осигураника и њихових права из здравственог осигурања.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                МИНИСТАР           

                                                                                                                      Ален Шеранић, др

 

 

18.02.2020

Име посланика:

Сазив: 
10