Народни псоланик Давор Шешић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС, поставио је на Дванаестој сједници

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               У скорије вријеме јавности је доступна информација о лажној дипломи хирурга Станка Баће из Приједора.

Да ли је и које радње предузело Министарство поводом овог случаја?

ОДГОВОР:

Број:11/04-012-371/20

Датум:13.10.2020.год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

       Клуб посланика СДС је на 12. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 22., 23. и 24. септембра 2020.год. поставио слиједеће посланичко питање:

        „У скорије вријеме јавности је доступна информација о лажној дипломи хирурга Станка Баце из Приједора.

          Да ли је и које радње предузело Министарство поводом овог случаја?“.

   У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 244. и 245.Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

               Министарство здравља и социјалне заштите (у даљем тексту: Министарство) је на захтјев Јавне здравствене установе Болнице „Др Младен Стојановић“ Приједор (у даљем тексту: Болница), донијело рјешење број: 11/04-151-36/10 од 25.02.2010.год. којим се Баћо Станку, доктору медицине одобрава специјализација из опште хирургије.

               Истим рјешењем, Баћо Станку, доктору медицине је био одређен ментор под чијим непосредним надзором је морао да обави специјалистички стаж из опште хирургије.

               На захтјев Болнице, Министарство је донијело рјешење број: 11/04-151-323/15 од 27.07.2015.год. којим се именованом одобрава полагање специјалистичког испита из опште хирургије на Медицинском Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Медицински факултет) .

               Уз захтјев за полагање специјалистичког испита из опште хирургије, Болница је доставила и прописану документацију.

               Баћо Станко, доктор медицине је дана 01.09.2015.год. положио специјалистички испит из опште хирургије на Медицинском факултету, те је стекао стручни назив специјалисте опште хирургије.

               Министарство не посједује информације да је од стране надлежног суда именованом поништена диплома/увјерење о стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије.

               Провјера валидности дипломе/увјерења о стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије је у надлежности Министарства унутрашњих послова, односно Окружног јавног тужилаштва.

                             

               С поштовањем,

                                                                                                                                                  М И Н И С Т А Р

 

Доставити:                                                                                                             Ален Шеранић, др мед.

  1. Генералном секретаријату

 Владе Републике Српске,

  1. Архиви.

 

 

 

 

 

 

24.09.2020

Име посланика:

Сазив: 
10