Билтен Народне скупштине Републике Српске број 15, јули 2019.