Билтен Народне скупштине Републике Српске број 19,децембар 2020.