Билтен Народне скупштине Републике Српске број 9, децембар 2017.