Билтен Народне скупштине Републике Српске, бр. 2, јануар 2016. године