Билтен Народне скупштине РС, број 1., август 2015. године