Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу

Одбор за Европске интеграције и регионалну сарадњу

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 78.

(1) Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и пет чланова Одбора бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

(3) Предсједник Одбора бира се из реда опозиције.

(4) Чланови одбора, по правилу, треба да активно познају један свјетски језик.

 

Члан 79.

Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу разматра питања која се односе на:

 • праћење и усклађивање правног система Републике Српске са правним системом Европске уније,
 • разматрање нацрта, приједлога закона путем којих се у складу са обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску произилазе из процеса придруживања са Европском унијом, врши усклађивање правног система Републике Српске са правним системом Европске уније,
 • разматрање Упоредног приказа усклађености нацрта, односно приједлога закона са ЕU acquis, Изјаве о усклађености нацрта, односно приједлога закона са EU acquis, те мишљења Владе о степену усклађености нацрта, односно приједлога закона са EU acquis,
 • разматра редовне годишње извјештаје Владе о приближавању законодавства са правном тековином Европске уније,
 • разматрање споразума које Република закључи са државама и међународним организацијама, уз пристанак Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
 • праћење програма помоћи и сарадње са Европском унијом,
 • разматрање међународних односа и регионалне сарадње, те политичких и економских актуелности од посебног интереса за Републику,
 • праћење и функционисање активности представништава и представника Републике Српске у иностранству,
 • праћење заступљености представника из Републике Српске у представништвима Босне и Херцеговине у иностранству,
 • успостављање и одржавање сарадње са парламентима Србије и Црне Горе, у складу са Уставом,
 • успостављање и одржавање сарадње са парламентима покрајина, регија, земаља региона, другим земљама и институцијама Европске уније,
 • успостављање сарадње са релевантним организацијама и фондацијама из Републике Српске, Босне и Херцеговине и иностранства, са циљем приближавања Републике Српске и Босне и Херцеговине европским интеграционим процесима.

 

Чланови одбора:

 • Славиша Марковић, предсједник
 • Срђан Мазалица, замјеник предсједника
 • Владо Ђајић, члан
 • Славенко Ристић, члан
 • Дарко Берјан, члан
 • Синиша Мијатовић, члан
 • Дарко Бањац, члан
 • Милан Зечевић, спољни члан
 • Стеван Салатић, спољни члан

Контакт: