Извјештај Одбора у вези са Седамнаестом редовном сједницом