Одбор за ревизију

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 69.

Одбор за ревизију има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

 

Члан 70.

Одбор за ревизију:

 • разматра извјештаје по обављеним ревизијама Главне службе за ревизију буџетских и других правних лица,
 • разматра годишње планове за ревизију Главне службе за ревизију,
 • даје иницијативу за професионалну оцјену рада Главне службе за ревизију сваке четири године,
 • разматра извјештај службе која је вршила професионалну оцјену рада Главне службе за ревизију,
 • по потреби захтјева од Главне службе за ревизију да изврши посебне ревизије,
 • одређује плату и накнаде главног ревизора и замјеника главног ревизора,
 • даје приједлоге Народној скупштини о смањењу буџета буџетских корисника, на основу налаза и препорука из извјештаја о ревизији,
 • усваја годишњи буџетски захтјев Главне службе за ревизију,
 • упућује Народној скупштини на разматрање све негативне извјештаје Главне службе за ревизију, и
 • разматра и друга питања из надлежности Народне скупштине, када то тражи Народна скупштина.

 

Чланови одбора:

 • Мирјана Орашанин, предсједник
 • Страхиња Башевић, замјеник предсједника
 • Биљана Петковић, члан
 • Срђан Мазалица, члан
 • Зоран Кокановић, члан
 • Небојша Вукановић, члан
 • Драган Галић, члан
 • Саша Грбић, члан
 • Предраг Нешић, члан

Контакт: