Одбор једнаких могућности

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 88.

Одбор једнаких могућности има седам чланова: предсједника, замјеника предсједника и пет чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

 

Члан 89.

(1) Одбор једнаких могућности утврђује и прати спровођење политике равноправности и заштите људских права, а у поступку доношења закона и других прописа има права и дужности надлежног радног тијела у подручју које се односи на остваривање равноправности и заштиту људских права с обзиром на националну, вјерску, расну и полну припадност, социјални статус и старосну доб, као и подршку лицима са инвалидношћу и смањеном радном способношћу, брак и породицу, старатељство и насљеђивање.

(2) Одбор активно учествује у поступку унапређивања права на равноправност и заштиту грађана и предлаже мјере за уклањање свих облика дискриминације, а посебно оне које се односе на рад и запошљавање, социјалну и здравствену заштиту, образовање, изборно законодавство, културу и информисање и заштиту од насиља у породици.

 

Чланови одбора:

 • Наташа Радуловић, предсједник
 • Андреа Гајић, замјеник предсједника
 • Нина Букејловић, члан
 • Милица Ијачић, члан
 • Маја Драгојевић Стојић, члан
 • Тања Вукомановић, члан
 • Николина Шљивић, члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-183
 • Факс: 051/338-147
 • Секретар одбора: Орјена Вуковић
 • e-mail: odborjm@narodnaskupstinars.net