Савјет националних мањина Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
Ћирилица
Датум: 
Понедељак, Јун 17, 2024

 

Члан 102.

(1) Народна скупштина оснива Савјет националних мањина Републике Српске као посебно савјетодавно тијело које сачињавају припадници националних мањина. Савјет националних мањина има до 17 чланова.

(2) Народна скупштина бира предсједника, замјеника предсједника и чланове Савјета националних мањина Републике Српске из реда кандидата које предлаже Савез националних мањина Републике Српске.

(3) Савјет националних мањина Републике Српске даје мишљења и приједлоге Народној скупштини о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у Републици Српској.

(4) Савјет националних мањина засједа два пута годишње, као и када постоји потреба да размотри акт који је у процедури Народне скупштине, а тиче се права и положаја националних мањина.

 

Чланови Савјета:

 • Ирена Ђорђевић, предсједник
 • Данијела Лешчен,замјеник предсједника
 • Зорка Врачар Јаничић
 • Розела Монтибелер
 • Славен Грбић
 • Јела Митровски
 • Игор Кањски
 • Елвис Мујкић
 • Наташа Олењук Ногo
 • Јанко Шимон
 • Бeрнарда Плеша

Контакт: