Савјет националних мањина Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

Члан 100.

Народна скупштина оснива Савјет националних мањина Републике Српске као посебно савјетодавно тијело које сачињавају припадници националних мањина. Савјет националних мањина има до седамнаест чланова.

Народна скупштина бира предсједника и чланове Савјета националних мањина Републике Српске из реда кандидата које предлаже Савез националних мањина Републике Српске.

Савјет националних мањина Републике Српске даје мишљења и приједлоге Народној скупштини о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у Републици Српској.

Савјет националних мањина засједа два пута годишње, као и када постоји потреба да размотри акт који је у процедури Народне скупштине, а тиче се права и положаја националних мањина.

Чланови Савјета

 • Маја Кременовић, предсједник,
 • Игор Котјелников, замјеник предсједника,
 • Зорка Врачар Јаничић, члан,
 • Станислав Ман, члан,
 • Александра Стевандић, члан,
 • Ирена Миливојевић, члан,
 • Јела Митровски, члан,
 • Марија Буганик Прањић, члан
 • Ненад Мирковић, члан,
 • Данијел Штефек, члан,
 • Предраг Егић, члан.
 • Данијела Лешчен Тркуља, члан.

Контакт: