Заједничка комисија

Верзија за штампањеPDF верзија

 

Заједничка комисија се формира од по пет преставника Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске;

Начин формирања дијела Заједничке комисије уређују Народна скупштина и Вијеће народа својим актима (пословник)

Сједницу Заједничке комисије сазива, предсједава и предлаже дневни ред предсједник Народне скупштине или предсједавајући Вијећа народа, и то наизмјенично: предсједник Народне скупштине у периоду од 1. јануара до 30. јуна,  а предсједавајући Вијећа народа од 1. јула до 31. децембра сваке године у мандатном периоду;

Заједничка комисије одлуке доноси консензусом;

Заједничка комисије усаглашава текст закона, других прописа и аката које је усвојила Народна скупштина, ако исти спадају у питања виталног интереса или су на исте уложени амандмани на које сагласност није била могућа у Вијећу народа;

Уколико Заједничка комисија постигне сагласност, сматра се да је акт усвојен и објављује се у Службеном гласнику Републике Српске.

Уколико Заједничка комисија не постигне сагласност, питање се просљеђује Уставном суду - Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе коначну одлуку да ли се предметни закон, амандман, други прописи и акт односи на витални интерес једног од конститутивних народа.

Уколико Уставни суд - Вијеће за заштиту виталног интереса донесе позитивну одлуку о виталном интересу, тај закон се сматра неусвојеним, те се документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру; а уколико се Суд одлучи да се предметни закон не односи на витални интерес, сматра се да је закон усвојен и објављује се у Службеном гласнику Републике Српске.

 

Чланови одбора:

  • Ненад Стевандић, члан
  • Ања Љубојевић, члан
  • Наташа Радуловић, члан
  • Мирсад Дуратовић, члан
  • Александар Трнинић, члан

Контакт: